Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Novinky

Žáci 2. A a 9. B se zapojili do charitativní akce Krabice od bot – děti darují dětem.  Všem moc děkujeme za podporu této akce.

KMD Praha má již za sebou dvě divadelní představení. Naše první letošní zastávka byla v divadle Minor, kde jsme shlédli hru ” O klukovi, který neuměl zlobit”. Další naše cesta vedla do divadla V Dlouhé, kde se žáci seznámili trochu netradičně s tradiční hrou “Lucerna – mýtus”. Obě představení byla zajímavá a moc se nám líbila.

Již druhým rokem se naše škola účastní celorepublikové chemické soutěže Mladý chemik. Ze školního kola, kterého se účastnili žáci devátých tříd, do druhého kola v Praze postoupili 3 žáci z 9.B (Kristýna Klabanová, Ondřej Mahr a Natálie Kulová). 13.12. se všichni utkali ve svých znalostech z chemie v 2. kole soutěže. Bohužel toto kolo bylo pro všechny konečné a v dalším kole již naše škola nebude mít zastoupení. Přesto to pro všechny byla dobrá zkušenost a možnost porovnat si své znalosti s ostatními. Děkujeme za reprezentaci školy.

Před první adventní nedělí se na naší škole konal ve čtvrtek 30. listopadu tradiční vánoční jarmark. Velké přípravy probíhaly již od středy, kdy se zdobila škola, žáci si upravovali své stánky. Každá třída měla vyzdobený svůj stánek, kde si rodiče a ostatní návštěvníci jarmarku mohli prohlédnout spoustu vánočních věcí, které žáci vyrobili ve škole v rámci výuky, někteří žáci zapojili i své rodiče a společně doma připravili další krásné dekorace.

V dopoledních hodinách školu navštívilo mnoho malých školáčků z mateřinek. Nejdříve si zazpívali společně vánoční koledy s našimi žáky školy a potom si za asistence děvčat z druhého stupně prohlédli vánoční stánky.

Ve 13 hodin se náš jarmark otevřel již všem. Ve vestibulu školy si návštěvníci jarmarku mohli zazpívat s dětmi vánoční koledy a poté následovala prohlídka stánků. Mnozí rodiče si zašli odpočinout do kavárny, kterou si pro ně připravili žáci devátých ročníků. Návštěvníci si zde poseděli a popovídali u kávy či čaje.  

Všem, kteří nás přišli podpořit na náš jarmark, moc děkujeme a věříme, že se zase společně sejdeme při dalších akcích školy. 

Velké poděkování patří všem žákům školy a pedagogům, kteří se na přípravě a průběhu jarmarku podíleli.

Další fotografie naleznete ve fotogalerii zde.

Na začátku října proběhla na naší škole finanční sbírka, jejíž část byla věnována do MiniZOO DDM v Mladé Boleslavi. Žáci naší školy pokračují ve sponzorování ovečky Sněhurky a nově králíka Felixe.

Na předání darovací listiny byli spolu s paní ředitelkou i naši prvňáčci, kteří si zvířátka moc užili.

Na Vánoční jarmark se připravovali i žáci 4. A  se svými rodiči v úterý 28. listopadu. V odpoledních hodinách se sešli ve škole a společně vyráběli krásné vánoční dekorace, které jste si mohli prohlédnout na Vánočním jarmarku ve čtvrtek.

Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 proběhnou volby do školské rady ZŠ Dr. Edvarda Beneše. Volby se budou konat v učebně 8. A od 14,00 do 16,00. Do školské rady budou zvoleni dva zákonní zástupci žáků.

Navržení kandidáti:

Bc. Miroslava Červená; pedagog ZŠ, Katusice, zákonný zástupce žákyně 7. ročníku

p. Jan Dvořák; technik, Mladá Boleslav, zákonný zástupce žáka 4. ročníku

ing. Helena Melicharová; geodet, Bakov nad Jizerou, zákonný zástupce žákyně 8. ročníku

pí. Eva Sporyschová; logistik, Bakov nad Jizerou, zákonný zástupce žáků 1., 5., 9. ročníku