Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Komunikace a publicita – Doučování žáků škol

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Bližší informace zde:

Plakát k programu:

  Prevence digitální propasti

Název programu: Digitalizujeme školu  – Realizace investice 3.1 Národního plánu obnovy

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.  

Plakát k programu

 

        Šablony III  –  OP VVV

Základní škola Dr. Edvarda Beneše Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace je zapojena do výzvy 02_18_063 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dále jen Šablony III.

Název projektu: „Projektový den pro každého“

Registrační číslo projektu:               CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021588                       

Datum zahájení projektu:                                     1. 2. 2021
Předpokládané datum ukončení projektu:       30. 6.2023
Předpokládaná doba trvání:                                
24 měsíců

Podporované aktivity: 
• Podpora žákům ohroženým školním neúspěchem
• Tandemové vzdělávání
• Projektová výuka ve škole a mimo školu
• Zájmové kluby

Cíle projektu:
• Podpora nových metod ve výuce
• Rozvoj čtenářské, přírodovědné, polytechnické a matematické gramotnosti

 

Nadační fond ŠKODA AUTO – Projekt ŠKODA EDU

Cíle projektu: Podpora pedagogických pracovníků – leadership, projekt Sborovna, vzdělávání pedagogických pracovníků

Částka: 461.590, – Kč

 

 Nadační fond ŠKODA AUTO – Grantová výzva: Společně pro Ukrajinu

Škola získala dvě dotace z Nadačního fondu Škoda Auto

  1. Projekt Podpora vzdělávacích kapacit – vybavení a zařízení učeben a související provozní výdaje prostor sloužících k vyučování ukrajinských žáků.

Cíle projektu: Projekt podporuje kvalitu vzdělávání, rozvoj komunitních vztahů a integraci cizinců. Vybavení a zařízení učeben pro ukrajinské žáky.

Částka: 1 281 619, – Kč

      2. Projekt Ukrajinští asistenti pedagoga a vybavení knihovny.

Cíle projektu: Začlení asistentů pedagoga do výuky. Podporuje výchovně vzdělávací činnost ukrajinských žáků, kvalitu vzdělávání.

Částka: 292 675,49 Kč

 

        Šablony II  –  OP VVV

Základní škola Dr. Edvarda Beneše Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace je zapojena do výzvy 02_18_063 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dále jen Šablony II.

Název projektu: Rozvoj jazykového a polytechnického vzdělávání

Registrační číslo projektu:                                        CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011777

Datum zahájení projektu:                                          1. 2. 2019
Předpokládané datum ukončení projektu:        31. 1.2021
Předpokládaná doba trvání:                                    
24 měsíců

Podporované aktivity: 

• Další vzdělávání pedagogických pracovníků
• Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem
• Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemové vzdělávání, CLIL ve výuce
• Projektová výuka
• Zájmové kluby

Cíle projektu:

• Podpora společného vzdělávání
• Podpora nových metod ve výuce
• Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
• Výuka cizích jazyků metodou CLIL
• Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů

 

 

             Šablony pro MŠ a ZŠ – prioritní osa 03 OP

Základní škola Dr. Edvarda Beneše Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace je zapojena do výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ – prioritní osa 03 OP, dále jen Šablony.

Název projektu: Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti

Registrační číslo projektu:                                         CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004470

Datum zahájení projektu:                                          1. 2. 2017
Předpokládané datum ukončení projektu:        31. 1.2019
Předpokládaná doba trvání:                                    
24 měsíců

Číst dále:

 

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

   

Naše škola je už pátým rokem zapojena do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), stejně jako dalších 355 škol po celé republice. Tento projekt realizuje Národní pedagogický institut ČR. Díky jejich nabídce seminářů dalšího vzdělávání, ale i možnosti koučinku a mentoringu se nepřestáváme dále vzdělávat. Výhodou je, že si témata kurzů nebo odborné konzultace vybíráme podle
našich potřeb, a navíc se konají přímo u nás ve škole, případně online.

Výstupy projektu a forma podpory jsou zmíněny v článku na tomto odkazu

Webové stránky projektu: 

http://inkluzevpraxi.cz

https://zapojmevsechny.cz

Projekt KROKUS

Žáci naší školy jsou zapojeny do Projektu Krokus, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. 

Další informace na stránkách Židovského muzea v Praze zde.