Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

 

1.                  Šablony pro MŠ a ZŠ – prioritní osa 03 OP

Základní škola Dr. Edvarda Beneše Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace je zapojena do výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ – prioritní osa 03 OP, dále jen Šablony.

Název projektu: Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti

Registrační číslo projektu:                                         CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004470

Datum zahájení projektu:                                          1. 2. 2017
Předpokládané datum ukončení projektu:        31. 1.2019
Předpokládaná doba trvání:                                    
24 měsíců

Číst dále:

 

2. Projekt KROKUS

Žáci naší školy jsou zapojeny do Projektu Krokus, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. 

Další informace na stránkách Židovského muzea v Praze zde.