Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

 

1.                  Šablony pro MŠ a ZŠ – prioritní osa 03 OP

Základní škola Dr. Edvarda Beneše Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace je zapojena do výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ – prioritní osa 03 OP, dále jen Šablony.

Název projektu: Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti

Registrační číslo projektu:                                         CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004470

Datum zahájení projektu:                                          1. 2. 2017
Předpokládané datum ukončení projektu:        31. 1.2019
Předpokládaná doba trvání:                                    
24 měsíců

Číst dále:

 

2. Projekt KROKUS

Žáci naší školy jsou zapojeny do Projektu Krokus, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. 

Další informace na stránkách Židovského muzea v Praze zde.

 

 

3.                  Šablony II  –  OP VVV

Základní škola Dr. Edvarda Beneše Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace je zapojena do výzvy 02_18_063 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dále jen Šablony II.

Název projektu: Rozvoj jazykového a polytechnického vzdělávání

Registrační číslo projektu:                                        CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011777

Datum zahájení projektu:                                          1. 2. 2019
Předpokládané datum ukončení projektu:        31. 1.2021
Předpokládaná doba trvání:                                    
24 měsíců

Podporované aktivity: 

• Další vzdělávání pedagogických pracovníků
• Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem
• Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemové vzdělávání, CLIL ve výuce
• Projektová výuka
• Zájmové kluby

Cíle projektu:

• Podpora společného vzdělávání
• Podpora nových metod ve výuce
• Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
• Výuka cizích jazyků metodou CLIL
• Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů

 

4.     Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

   

Naše škola je už pátým rokem zapojena do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), stejně jako dalších 355 škol po celé republice. Tento projekt realizuje Národní pedagogický institut ČR. Díky jejich nabídce seminářů dalšího vzdělávání, ale i možnosti koučinku a mentoringu se nepřestáváme dále vzdělávat. Výhodou je, že si témata kurzů nebo odborné konzultace vybíráme podle
našich potřeb, a navíc se konají přímo u nás ve škole, případně online.

Výstupy projektu a forma podpory jsou zmíněny v článku na tomto odkazu

Webové stránky projektu: 

http://inkluzevpraxi.cz

https://zapojmevsechny.cz

5.    Komunikace a publicita – Doučování žáků škol

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Bližší informace zde:

Plakát k programu: