Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Výchovný poradce:

Mgr. Brigita Šulcová; brigita.sulcova@zsbenese.cz

Konzultační hodiny:

Pondělí: 15,00 – 16,30

Dle telefonické domluvy: 775 677 724

 

Výchovná poradkyně poskytuje služby ve třech základních oblastech: speciální vzdělávací potřeby žáků, případné problémy všech žáků školy (především výchovné a výukové), kariérové poradentství.

  • Řešení kázeňských problémů ve skupinách, u jednotlivců, vrstevnických vztahů, ale i problémů s dospělými, osobních problémů žáků apod.
  • Pomoc  rodičům, kteří mají výchovné problémy se svými dětmi, případně jim doporučit další odborná pracoviště či sestavujeme pro žáky s výchovnými problémy „Individuální výchovný plán“.
  • Pomoc žákům se SPU a SPCH formou pravidelných konzultací.
  • Možnost IVP žákům nadaným – např. absolvování vyučovací hodiny ve vyšším ročníku, individuální práce v hodině.
  • V závažnějších případech svoláváme „Výchovné komise“, které jsou vedeny s žákem, rodiči a případně dle závažnosti se zástupci OSPOD.

 Kariérní poradenství

V 9. ročníku – se v předmětu pracovní činnosti zaměřujeme na profil absolventa, pomáháme s vhodným výběrem školy, a to nejen konzultacemi s žáky, ale i jejich zákonnými zástupci. Každý žák 9. ročníku obdrží „Katalog středních škol a učilišť Středočeského kraje“, který by měl být též pomocníkem při výběru dalšího studia nejen pro žáky, ale i pro rodiče. 

Součástí jsou „Dny otevřených dveří“ na středních školách a učilištích, exkurze, pohovory na Úřadu práce v Mladé Boleslavi a besedy o možném pracovním uplatnění po studiu. Vítáme i zástupce středních škol a učilišť přímo ve škole.