Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Akce školy

Florbalová akademie MB uspořádala 13.10.2021 ve sportovní hale při 5. ZŠ florbalový turnaj pro dívky 4. a 5. ročníků, kterého se zúčastnil i tým dívek naší školy ve složení Lilian Pantůčková ze 4.B, Ema Hartmanová a Adina Kadeřábková z 5.A, a Eva Dusilová s Elou Kavalírovou z 5.B a Nela Sporyschová z 5. C. Díky jejich fantastickým výkonům, herním kombinacím a skvělému
vedení Honzy Dvořáka (našeho školního asistenta) neměly ostatní týmy nejmenší šanci na úspěch. Holky porazily tým 9. ZŠ skórem 8:0, tým 6. ZŠ skórem 8:3 a tým 4. ZŠ skórem 9:1.

Z jejich suverénního prvenství máme obrovskou radost a moc jim děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

 

 

V pondělí 27. září se stala část Štěpánky dějištěm “leteckého dne”. Pod vedením zkušeného sokolníka Daniela Dobrkovského se žáci 7. ročníků seznámili s vybranými druhy dravců a sov. Nejprve si žáci vyslechli poutavě podané informace z jejich chovu a z biologie. Poté následovala nejzajímavější část celého dopoledne. Netradičním zážitkem byly jak letové ukázky, tak i přímý kontakt s orlem skalním, sokolem, sovami a také krkavcem Zorinkou. Během dopoledne se žáci věnovali i významu dravců pro naši krajinu a jejich ochraně.

Ve spolupráci s odborníkem lze dopoledne hodnotit jako velmi přínosné. Žáci oceňovali zejména přímý kontakt s živočichy a někteří se na chvíli stali i snadnou návnadou. 

Ve středu 22. září proběhlo na inline dráze v Benátkách nad Jizerou krajské finále v rychlostním in-line bruslení. Konkurence byla veliká, zejména ze sportovní školy v Kladně. Z našich šesti finalistů se ale přesto na stupně vítězů probojoval Filip Cvrček z 6. B, skončil na vynikajícím 2. místě, a Anna Mazancová z 8. A si odvezla pohár za úžasné třetí místo. Ostatním se nedařilo vůbec špatně. Jen o vlásek uteklo 3. místo Richardu Slavatovi z 9. A a Drahomír Geier skončil Ríšovi v patách na místě pátém. Všem, včetně Patrika Haška (8. místo), děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Ve čtvrtek 23. září podnikly třídy VI. A, VI. B a VI. C dějepisnou exkurzi do HistoryParku v Ledčicích. Přivítalo nás doslova magické místo na malém návrší naproti asi 4 km vzdálené hoře Říp. Nadšení archeologové zde vybudovali a stále rozšiřují místo, kde se snaží, především dětem, přiblížit svou práci. 

I naši žáci měli možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, co práce archeologa obnáší. V menších skupinkách například vyráběli a zdobili keramiku, odhalovaly dva mělké hroby s milodary a seznamovali se s životem lidí od nejstarších dob až do doby římské.

Exkurze se nám moc líbila a těšíme se, co nového v příštím roce v HistoryParku v Ledčicích přibude.

Fotografie z naší exkurze naleznete zde.

V pondělí 27. září  se uskutečnila laboratorní práce žáků osmých ročníků v ZOO v Liberci, která byla zaměřena na etologické pozorování savců. 
Při této příležitosti byl předán výtěžek  finanční sbírky, kterou uspořádali žáci 1. a 2. stupně na podporu chovu Makaka lvího. Zástupci z řad žáků školy si převzali dárcovský list a dozvěděli se některé zajímavosti ze života makaků.
Všem dárcům děkujeme.
Mgr. Brigita Šulcová
 

Ve čtvrtek 16. září se uskutečnil již 15. ročník závodů v rychlostním in- line bruslení na dráze 500 a 1000 metrů. V těchto závodech nás reprezentovali žáci 6. – 9. ročníků. Šest z nich si vybojovalo postup do krajského kola, které se koná 22.9. v Benátkách nad Jizerou. Jedná se o Drahomíra Geiera a Annu Mazancovou z 8. A, kteří postupují z prvních míst. Richarda Slavatu z 9. A, který postupuje z 3. místa a chlapce z 6. B Filipa Cvrčka (1. místo), Patrika Haška a Lukáše Kučeru, kteří se ve shodném čase umístili na 3. místě.

Žákům děkujeme za jejich sportovní nasazení ve snaze získat co nejlepší umístění a budeme jim v krajském kole držet palce.

Poslední školní den 30. 6. 2021 se na naší škole uskutečnilo slavnostní vyřazení 9. ročníků. Vzhledem k velkému počtu žáků ukončujících devátý ročník se vyřazení konalo na školním hřišti. Rodiče, kamarádi žáků a další hosté tak mohli přehledně vidět vyřazení téměř sedmdesáti absolventů ZŠ a dozvědět se, kam směřují jejich další kroky v jejich dalším vzdělávání. Všichni absolventi dostali od svých třídních učitelů upomínkové předměty a ti na oplátku obdarovali své učitele květinou nebo jiným darem. Slavnostní vyřazení bylo ukončeno společným přípitkem a posledním společným fotografováním. Všem teď už bývalým deváťákům přejeme hodně štěstí v budoucím životě!

V době online výuky se žáci naší školy zúčastnili mimoškolního projektu “NAŠE OKOLÍ NENÍ SKLÁDKA”. Dobrovolně se zapojilo 48 žáků a někteří zapojili i členy své rodiny. Dohromady nasbírali úctyhodných 7265 litrů odpadu. Tímto množstvím by naplnili skoro 7 velkých kontejnerů o objemu 1100 litrů. Po návratu do školy proběhlo ocenění zapojených žáků, kteří obdrželi od paní ředitelky Mgr. Brigity Šulcové sladkou odměnu.

Všem, kteří přírodu odlehčili od několika desítek litrů odpadu, moc děkujeme.

Od května jsme se vrátili do lavic a hned pro nás začala praktická výuka v přírodovědných předmětech. V sedmých ročnících jsme poznávali v hodinách přírodopisu s paní učitelkou Evou Stebelskou luční byliny. V osmých ročnících při hodinách fyziky sestavovali s panem učitelem Markem Novákem elektrické obvody. Při chemickém semináři s paní učitelkou Brigitou Šulcovou vytvářeli oxid uhličitý a oxid siřičitý – žáci pozorovali rozpustnost vápenatých schránek v kyselině a zjišťovali, jak působí kyselé prostředí na zelené rostliny.

Praktická výuka v hodinách přírodovědných předmětů nás zaujala a bavila.

 

V pondělí 21.září zavítal mezi žáky 2. tříd policejní rada Mgr. Ondřej Kubala. Děti seznámil s tím Co je bezpečné chování, na jaké situace v běžném životě si musí dávat pozor. Dále se dozvěděli,  jak se mají zachovat v případě nutnosti.

Našim druháčkům se povídání s panem Mgr. Kubalou moc líbilo a těšíme se na další spolupráci.