Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Novinky

Na začátku února proběhla ve školní družině tradiční soutěž O vrtuli školní družiny. Na soutěž se těšilo mnoho dětí, které na chodbách školy pravidelně trénují. Všichni si čtvrteční odpoledne v zajetí obručí užili a těší se na další zajímavé soutěže a hry ve školní družině.

Další fotografie naleznete ve fotogalerii školní družiny zde.

Družstvo osmi žáků prvního stupně, ve složení: Anna Dusilová, Lucie Šindelářová, Ondřej Kysela, Bohumil Stádník, Jana Hortová, Kateřina Kubová, Milan Růžička a Tobiáš Sporysch,  reprezentovalo v úterý 6. 2. 2018 naši školu v okrskovém kole zimního víceboji, který se konal v sokolovně v Bakově nad Jizerou. Děti závodily v 8 různých disciplínách (šplh, švihadlo, lehy-sedy, hod medicinbalem, atd.) a výsledný součet bodů jim jako týmu přinesl umístění na krásném třetím místě.  V jednotlivcích pak navíc skončil Bohumil ve své kategorii mladších žáků na 2. místě a Tobiáš v kategorii starších žáků na třetím místě.

Všem gratulujeme a děkujeme za účast a reprezentaci naší školy.

Ve středu 31. ledna dostávaly všechny děti svá pololetní vysvědčení. Předávání vysvědčení žákům sportovních tříd 1. stupně ZŠ Dr. E. Beneše proběhlo ve spolupráci s BK Mladá Boleslav na ledě. Nejdříve všechny přítomné rodiče, hosty a žáky s třídními učitelkami přivítala ředitelka školy Mgr. Brigita Šulcová.

Na žáky 1. až 5. třídy čekali ve  ŠKOENERGO Aréně hráči BK Boleslav. Každá třída přednesla svůj slogan, který si pro patrona připravila. Následně jim ho zástupci třídy předali napsaný na pergamenovém papíru opatřený pečetí. Po předání dárků hráči společně s třídními učitelkami rozdali žákům jejich pololetní vysvědčení. Žákům 6. – 9. sportovních tříd přišli patroni předat vysvědčení do školy, kde s nimi proběhla krátká beseda.

Patroni jednotlivých tříd:

1. třída: 1. A Tomáš Urban + 1. B Jan Růžička

2. třída: 2. A Jan Hanzlík + 2. B Tomáš Knotek (Oldrich Kotvan)

3. třída: 3.A Vladimír Eminger + 3. B Martin Procházka

4. třída: 4. A Lukáš Pabiška  + 4. B Dominik Pacovský

5. třída: Radan Lenc

6. třída: Jakub Orsava

7. třída: Jiří Říha

8. třída: Pavel Musil

9. třída: Jakub Klepiš  

Slogany si můžete přečíst zde.

 

Další fotografie naleznete zde.

 

LYŽAŘSKÝ KURZ 7. A + 7. B

Místo konání:

chalupa Benátecká – www.benatecka-chalupa.cz

Termín:

neděle 4. 2. 2018 – pátek 9. 2. 2018

Odjezd: 

ve 14:30 od budovy školy, sraz ve 14:00                     

Výzbroj a výstroj:

sjezdařská nebo snowboardová

Povinná přilba a potvrzení o seřízení lyžařského vázání.

                                   

Před odjezdem nezapomeňte odevzdat desky s potvrzením o zdravotní způsobilosti dítěte, potvrzením o bezinfekčnosti, potvrzení o seřízení lyží a kopii kartičky pojištěnce.

V pondělí 15. ledna 2018 proběhlo školní kolo olympiády v Anglickém jazyce. Olympiády se zúčastnilo celkem 9 žáků ze 7. – 9. ročníků.

Do okresního kola, které proběhne 15.2.2018, postupují z prvních dvou míst v kategorii I.A Adam Matějovský (7. A) a  David Vigláš (7. B) a v kategorii II.A Tobias Hočevar (9. A) a Saša Kolesniková (9. B).

Všem žákům děkujeme za účast a postupujícím gratulujeme.

Vážení rodiče,

prosíme o zaplacení kroužků na období leden – květen 2018.

Platbu prosím proveďte do 31. ledna 2018 na účet: 17239181/0100

Variabilní symbol zadejte dle tabulky a do poznámky uveďte příjmení a třídu dítěte.

 

Název kroužku Variabilní symbol Platba leden – květen
Malý šikula – technický kroužek 10 600,- Kč
Informatika pro nejmenší 18 400,- Kč
Základy francouzského jazyka 26 500,- Kč
Angličtina pro nejmenší (1. – 2. ročník) 16 500,- Kč
Angličtina pro pokročilé (3. ročník) 17 500,- Kč
Keramika 19 1000,-Kč
Sportovní hry (1. – 3. ročník) 20 250,- Kč
Florbal 22 400,- Kč
Aerobic 23 400,- Kč

 

 Již tradičně proběhla na naší škole předvánoční sbírka pro psí útulek v Lysé nad Labem.

21. prosince navštívili žáci 6. B a 7. B útulek v Lysé nad Labem, kde předali různé dobrůtky a drobnosti, které se ve škole vybraly v rámci sbírky pro tento útulek. Žáci si celý útulek prohlédli a dozvěděli se několik zajímavostí od pracovnic útulku.

Po návštěvě útulku se žáci ještě zajeli podívat do skanzenu v Přerově nad Labem, kde si prohlédli Vánoční výstavu.

Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli. 

Další fotografie naleznete  zde ve fotogalerii.

20.prosince  2017 jsme v předvánočním čase uspořádali na naší škole školní kolo ve sportovním víceboji žáků 1. stupně. Žáci soutěžili ve čtyřech disciplinách: šplh na tyči, skoky přes švihadlo, odbíjení míče o stěnu a hod medicinbalem. Všichni si sportování užili a do soupeření dali všechny své síly. A zde výsledky těch nejlepších v každém ročníku.
 
2. ročník
1. Biško David (2.B)  213 bodů
2. Slavata Vojtěch (2.A) 183 bodů
3. Strnadová Jana (2.C) 167 bodů
 
3. ročník
1. Kysela Ondřej (3.A) 238 bodů
2. Stádník Bohumil (3.A) 232 bodů
3. Erdenebat Ireedui (3.A) 231 bodů
 
4. ročník
1. Tetiva Václav (4.B) 254 bodů
2. Pažoutová Iveta (4.B) 242 bodů
3. Švejda Matěj (4.A) 237 bodů
 
5. ročník
1. Sporysch Tobiáš (5.A) 367 bodů
2. Růžička Milan (5.A) 322 bodů
3. Pavlíček Lukáš (5.A) 307 bodů
 
Další fotografie naleznete ve fotogalerii.