Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Jitka Kendíková

Vážení rodiče,

ve dnech 9.3. – 11. 3. 2021 se uskuteční individuální dny otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Bližší informace o organizaci a objednávání termínu návštěvy vždy pro jednoho z rodičů a dítě jsou uvedeny v letáčku.

O termínu a způsobu zápisu do prvních tříd Vás budeme informovat na webových stránkách školy.

Den otevřených dveří – letáček

Vážení rodiče,

žákům 1. a 2. ročníků předají třídní učitelé vysvědčení ve škole ve čtvrtek 28. ledna 2021.

Žákům ostatních ročníků bude výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 předán nejpozději 3. vyučovací den po jejich návratu do školy.

Pololetní hodnocení bude zveřejněno 28. ledna online v systému Bakaláři v elektronické žákovské knížce. Návod na zobrazení pololetní klasifikace najdete zde.

 Od 30. 11. 2020  probíhá prezenční výuka (ve škole) všech žáků 1. stupně a žáků 9. ročníku.

Pro žáky 6. – 8. tříd bude zavedena střídavá výuka dle rozpisu:

  • 30. 11. – 4. 12. 2020 prezenční výuka –  třídy 6. A, 7. A, 7. B, 7. C; distanční výuka – třídy 6. B, 8. A, 8. B, 8. C 
  • 7. 12. – 11. 12. 2020 prezenční výuka –  třídy 6. B, 8. A, 8. B, 8. C; distanční výuka – třídy 6. A, 7. A, 7. B, 7. C
  • 14. 12. – 18. 12. 2020 prezenční výuka –  třídy 6. A, 7. A, 7. B, 7. C; distanční výuka – třídy 6. B, 8. A, 8. B, 8. C 
  • 21. 12. – 22. 12. 2020 prezenční výuka –  třídy 6. B, 8. A, 8. B, 8. C; distanční výuka – třídy 6. A, 7. A, 7. B, 7. C
  • 4. 1. – 8. 1. 2021 prezenční výuka –  třídy 6. B, 8. A, 8. B, 8. C; distanční výuka – třídy 6. A, 7. A, 7. B, 7. C

Na základě Usnesení vlády je od 14. října do 23. října realizována výuka distanční formou.

Na 2. stupni je online výuka realizována prostřednictvím Microsoft Teams, ke kterým mají děti zřízené přístupy. Bližší informace a pokyny obdrželi zákonní zástupci prostřednictvím elektronické žákovské knížky. 

O způsobu a formě distanční výuky na 1. stupni jsou rodiče informováni třídním učitelem.

Od 26.10. do 30,10. 2020 jsou podzimní prázdniny.

 

 

V pondělí 21.září zavítal mezi žáky 2. tříd policejní rada Mgr. Ondřej Kubala. Děti seznámil s tím Co je bezpečné chování, na jaké situace v běžném životě si musí dávat pozor. Dále se dozvěděli,  jak se mají zachovat v případě nutnosti.

Našim druháčkům se povídání s panem Mgr. Kubalou moc líbilo a těšíme se na další spolupráci.

Žáci 9. C se v rámci předmětu pracovní vyučování  – volba povolání setkali se zástupcem ŠKODA AUTO a.s., Středního odborného učiliště strojírenského panem  Bc. Vocem, který jim představil možnosti studia na jejich škole. Žáci se dozvěděli jaké maturitní i učební obory škola nabízí, jaké mohou získat benefity při studiu na škole a další informace, které potřebují vědět, pokud chtějí studovat na SOU Škoda.
Postupně se žáci devátých tříd setkají i s dalšími zástupci středních škol z Mladé Boleslavi, aby měli co nejvíce informací, které budou potřebovat při rozhodování o dalším studiu po základní škole.

Naše škola se zapojila do programu podpory sportů ve školách, konkrétně miniházené. Už v loňském roce jsme zařadili do hodin tělesné výchovy základní pravidla a činnosti, jako jsou přihrávky, chytání míče, hod na branku. Od září tohoto školního roku k nám opět do hodin tělesné výchovy dochází pan Radovan Kábrt a příležitostně i krajský trenér pan Martin Dohnal a pod jejich vedením se žáci 5. ročníků zdokonalují a připravují na první turnaj, který proběhne na přelomu října a listopadu.

Ve školní družině 3. A proběhla 18. září 2020 akce na téma Kreativita.

Děti sestavovaly dle skupin z kartonových dílů domečky a lodě. Osvojily si tak, jak mají mezi sebou spolupracovat a komunikovat, aby došly ke správnému řešení zadaného úkolu.

Na závěr si mohly děti dle své fantazie tyto modely vymalovat.

Dětem se akce moc líbila. Jsou to šikulky.