Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Jitka Kendíková

Srdečně Vás zveme na Vánoční jarmark, který pořádají žáci prvního stupně. Jarmark se uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu od 14:00 do 16:30. Přijďte si prohlédnout výrobky našich žáků a můžete si i s našimi žáky zazpívat vánoční koledy.

Těšíme se na společné setkání.

Žáci a zaměstnanci školy.

Ve dnech 2. – 4. listopadu se v Ostravě konalo MS v aerobiku. Této soutěže se zúčastnila i Ema Hartmannová ze 6.A. 
V kategorii Cadet Trio se jí a jejím kamarádkám v silné konkurenci  podařilo vybojovat 1. místo a zaslouženě si odvézt zlaté medaile.
Gratulujeme!

S žáky šestých tříd jsme stromy využili i v hodinách fyziky. Cílem bylo odhadování a měření stromu jako organického tělesa. Před školou jsme hledali strom s největším obvodem kmenu, poté jsme pomocí „průměrky“ měřili skutečné rozměry. Odhadovali jsme a měřili jejich výšku, délku a šířku jehlic či listů. 

I stromy mají svůj svátek, který lidé v mnoha státech oslavují 20. října. A tak jsme se s žáky šestých a sedmých tříd vypravili přímo za nimi do lesoparku Štěpánka. Společně jsme zjišťovali, proč tento svátek slavíme a povídali jsme si o tom, jaký význam pro lidi mají. Žáci sedmých ročníků se naučili určovat druhy stromů dle jednoduchých obrazových klíčů, „šesťáci“ navrhovali, co vše by mohli v lese mezi stromy podnikat a zažít. Nakonec jsme si s velkou soustředěností vyzkoušeli najít svůj strom dle hmatu a mezi stromy vytvořili galerii obrazů technikou land artu. Některým se dokonce ani nechtělo zpět….

Vážení rodiče,
v souladu s §24 zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuje ředitelka školy z organizačních a provozních důvodů  na pátek 18. listopadu 2022 ředitelské volno pro žáky ZŠ.

V rámci přírodovědného semináře připravili žáci sedmých a osmých ročníků pro žáky prvního stupně povídání o historii a tradici Dne stromů.  Žáci prvního stupně se dozvěděli, proč je důležité stromy sázet a proč o ně máme pečovat.

Jako každý rok, tak i letos se vybraní žáci z 8. B  zúčastnili akce „Za našimi stromy“ pořádané k oslavám Dne stromů v lesoparku Štěpánka. Základna ČSOP Klenice, která akci pořádá, připravila žákům 7 stanovišť s přírodovědně zaměřenými otázkami. Některé otázky byly snadné, několik poznávacích otázek bylo tvrdým oříškem i pro znalé.  Bohužel v letošním roce si žáci na závěr akce stromky nezasadili, ale podívali se, jak se daří stromkům, které zasadili v loňském roce. 

   

27. září, den před státním svátkem, jsme jeli se třídou autobusem na výlet. Moc jsem se těšila, protože jsme jeli do History parku do Ledčic. Byla jsem hodně zvědavá, protože mě historie baví. Autobusem jsme jeli asi hodinu a pak nás vysadily před daným místem. Chvíli jsme čekali a pak jsme šli dovnitř do budovy. Budova byla celkem nízká a vevnitř krásně vyhřátá. Uvnitř na nás čekala nějaká paní. Ta paní nás naučila, jak máme pracovat s hrnčířskou hlínou a jak máme vytvořit krásné výrobky. Potom jsme šli ven, akorát byla strašná zima. Šíleně foukalo a byli jsme všichni zmrzlí. Jeden pán nám vyprávěl, jak dříve lidé žili a kde žili, nebo jak lovili mamuty a takové věci. Potom jsme šli do takového baráčku a tam jsme vykopávali kostry. Naše kostra byl muž. Sice měl na krku a na ruce nějaké šperky, ale vedle sebe měl meč a dýku. A teď? Hurá dovnitř do tepla! Šli jsme dovnitř a mohli si něco koupit. To bylo super! Já jsem si koupila „MALÝ ÚŠTĚPOVÝ HROT“ a turistickou vizitku a ještě jeden korálek pro mamku na památku. Bylo to super, ale byla jsem ráda, že už jsem seděla v autobuse.

Yasmin Chaudhry 6. B

Třídu IV.C navštívil ve čtvrtek 6.10. 2022 v rámci výuky vlastivědy pan Michal Tomek z Celního úřadu Středočeského kraje. Ten dětem pohovořil o své práci, a co obnáší. Zvláště se zaměřil na informace týkající se Evropské unie a Schengenského prostoru. Dětem také přinesl na ukázku čestný odznak Celního úřadu pro Středočeský kraj. Děti během přednášky pracovaly s pracovním listem, pokládaly zajímavé dotazy a dozvěděly se mnoho zajímavých a užitečných informací.

Tímto bychom chtěli ještě jednou moc poděkovat panu Tomkovi za jeho čas, který nám věnoval.

V úterý 11. října  se uskutečnila laboratorní práce žáků osmých ročníků v ZOO v Liberci, která byla zaměřena na etologické pozorování savců. 
Při této příležitosti byl předán výtěžek  finanční sbírky, kterou uspořádali žáci 1. a 2. stupně na podporu chovu Makaka lvího. Bohužel jsme se dozvěděli, že probíhá rekonstrukce pavilonu opic a Makakové se již do nového pavilonu nevrátí. Liberecká ZOO se rozhodla ukončit chov Makaků lvích a tak se žáci rozhodli podpořit chov Šimpanze učenlivého. Zástupci z řad žáků školy si převzali dárcovský list.
Všem dárcům děkujeme.
Mgr. Brigita Šulcová
 

Žáci čtvrtých tříd se na přelomu měsíců září a října zúčastnili dopravní výchovy na dopravním hřišti v Mladé Boleslavi. V rámci programu od BESIPu děti řešily modelové situace na křižovatkách, prokazovaly zručnost při jízdě na kole a samy si následně vyzkoušely být účastníky dopravního provozu z pohledu cyklistů.

Všichni žáci si dopravní výchovu moc užili, naučili se základní pravidla dopravního provozu a už se nemohou dočkat další části, která je čeká na jaře příštího roku.