Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Jitka Kendíková

Vážení rodiče,

ve dnech 14. a 15. dubna  2023 proběhne zápis do prvních tříd. Před zápisem je třeba vyplnit elektronický formulář žádosti o přijetí. Na Vámi uvedený mail přijde potvrzení o doručení do systému školy, formulář žádosti si prosím vytiskněte a přineste společně s rodným listem dítěte k zápisu. Dále si nezapomeňte Váš občansky průkaz a případně potvrzení o povolení k trvalému pobytu, pokud jste občany státu mimo EU nebo doklad o přidělení dočasné ochrany. 

Bližší informace k zápisu do 1. třídy  najdete zde.

Elektronická žádost:      

 

 

 

Vážení rodiče,

zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024 proběhnou na školách zřizovaných městem Mladá Boleslav dne:

  • 14. dubna 2023 (pátek)            od 14:00 do 17:00 hodin
  • 15. dubna 2023 (sobota)          od 9:00 do 11:00 hodin

K zápisu se hlásí každé dítě, které k 31. 8. 2023 dovrší 6 let věku.

Dítě mladší 6 let lze přijmout k povinné školní docházce, požádá-li o to zákonný zástupce, za těchto podmínek:

  • dítě narozené v době od září do konce prosince 2017 má doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
  • dítě narozené v době od ledna do konce června 2018 má doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Toto doporučení je přílohou k žádosti o přijetí k povinné školní docházce.

Zákonný zástupce žáka může žádat v době zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Žádost musí být doplněna doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa

Školská poradenská pracoviště v Mladé Boleslavi:

  • PPP Středočeského kraje, pracoviště Mladá Boleslav, Václavkova 1040 (na 8. ZŠ)
  • SPC, Na Celně 2, Mladá Boleslav (součást SŠ, ZŠ, MŠ, DD a SPC Mladá Boleslav)

Jestliže dítěti již byl povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky. Může požádat na jiné škole, než na které původně žádal. 

Zákonní zástupci žáka mohou volit školu mimo stanovený školský obvod. Přednostně jsou ale přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v obvodu školy, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. Školské obvody jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou 1/2018

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/24:

  1. Trvalé bydliště ve spádovém školském obvodu (viz. Vyhláška města Mladá Boleslav)
  2. Dítě je členem BK Mladá Boleslav
  3. Sourozenec na škole
  4. Bydliště v Mladé Boleslavi a okolí

O přijetí k plnění povinné školní docházky rozhoduje ředitel. Seznam přijatých dětí bude  zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na stránkách školy, rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno v zákonné lhůtě.

 

 

 

Během března se třída 7. A a 7. B vydala na lyžařský kurz do Špindlerova Mlýna na Medvědí chalupu. Sněhové podmínky byly vynikající. Někteří žáci jezdili na lyžích a snowboardech poprvé, ostatní se v jízdě na lyžích a snowboardech zdokonalili. Po lyžování si žáci užili i bobování a stavění výrobků ze sněhu. Lyžařský kurz se nám vydařil.

V druhé polovině února se třída 7. C a někteří žáci z 8. A zúčastnili lyžařského kurzu na Benátecké chalupě v Rokytnici nad Jizerou. I přes nepřízeň počasí se všichni žáci naučili lyžovat. Lyžování a snowboarding jsme doplnili procházkami po okolí.

 

Ve dnech 16. -17. března 2023 se na detašovaném pracovišti pro ukrajinské žáky uskutečnila ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, agenturou AMIGA a Českým červeným křížem výstava na téma “Informovanost ukrajinské komunity o očkování “. V rámci této výstavy měli žáci druhého stupně a rodiče ukrajinských dětí možnost besedovat s ukrajinskými lékaři.

V úterý 14. března se konal na 5. ZŠ turnaj mladoboleslavských škol v basketbalu. Tohoto turnaje čtvrťáků se zúčastnili žáci ze 4. A, kteří vyhráli školní kolo.

Našim žákům se podařilo celý turnaj vyhrát a navíc Klára Čížková a Ruda Skřivánek byli vyhlášeni nejlepšími hráči turnaje. Všem moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. 

V průběhu února proběhlo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Soutěžilo celkem 15 žáků.

V kategorii 7. tříd se na 3. místě umístila Natálie Dufková, na 2. místě Veronika Formánková a na 1. místě Maryna Shomchenko. V kategorii 8. a 9. tříd obsadil 3. místo Jan Eysselt, 2. místo David Václavík a 1. místo získala Ema Flimelová.

Všem účastníkům děkujeme a vítězům gratulujeme!

Vážení rodiče,

zveme Vás i s vašimi budoucími prvňáčky na Den otevřených dveří, který proběhne 16. března 2023 od 14:00 do 16:30. Bližší informace jsou uvedeny v přiložené pozvánce.

Těšíme se na společné setkání. 

Pozvánka

Jako již každý školní rok i tentokrát jsme využili možnosti potrénovat basketbal v hodinách tělesné výchovy ve čtvrtých třídách s trenérem panem Chodaničem. Během listopadu a prosince žáci poctivě trénovali a připravovali se na vzájemný turnaj, který se hrál v lednu systémem každý s každým. Vítězem se stala třída 4. A, která zvítězila nad 4. D skórem 14:2, nad 4. B 8:1 a nad 4. C 12:7. Tím si vybojovali postup na turnaj mladoboleslavských škol, který se koná 14. března na 5. ZŠ.

Budeme jim držet palce a panu Chodaničovi děkujeme za spolupráci.