Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Jitka Kendíková

Vážení rodiče,

vzhledem k probíhající rekonstrukci v prostorách 2. stupně bude pro žáky 6. – 9. tříd školní rok 2022/2023 zahájen v pondělí 5. září v 8:00.

Žáci 1. – 5. tříd nastoupí do školy ve čtvrtek 1. září.

Děkujeme  za pochopení 

I u nás ve škole se slavil Den dětí. 1. června jsme si připravili různá stanoviště s úkoly pro děti z 1. tříd. U jednotlivých stanovišť se během dopoledne vystřídali všichni prvňáci. Žáci si zasoutěžili se a od třídních učitelek dostali sladkou odměnu.

Deváťáci z 9.C

     

Žáci 8.A si v chemických praktikách pod vedením paní učitelky Pavly Čermákové tentokrát vyzkoušeli určení kyselých a zásaditých látek pomocí indikátorů a univerzálního pH papírku. A jaké látky zkoumali? Třeba mléko, čaj, kávu, minerálku, ocet, sliny, vodu z kohoutku a další zajímavé látky.

 

Po téměř 3 letech jsme opět dostali možnost představit žákům 7. a 8. ročníků sportovní disciplínu zvanou Target Sprint, která se skládá z běhu (3 x 400m) a střelby z laserové zbraně na terče obdobné jako v biatlonu na vzdálenost 10 metrů. Za krásného počasí v lesoparku Štěpánka si žáci užili závodění i fandění a někteří i radosti z umístění na stupních vítězů.

Target Sprint na mezinárodním sportovním poli zastřešuje Mezinárodní střelecká federace ISSF a má ambici stát se jednou i olympijskou disciplínou. Sdružení sportovních svazů České republiky závody v Target Srintu pořádá zpravidla na podzim a vítězové obvykle na jaře postupují do krajských kol. Tento školní rok tato možnost bohužel není, ale doufáme, že v příštím školním roce tomu tak bude. A kdo se tentokrát umístil na stupni vítězů?

7. ročník dívky

7. ročník chlapci

1. Šindelářová Lucie                     1. Stádník Bohumil
2. Hýsková Kamila 2. Vtelenský Hynek
3. Dusilová Anna 3. Vrbata Kryštof

 

8. ročník dívky

8. ročník chlapci

1. Václavská Tereza                     1. Tetiva Václav
2. Mazancová Anna 2. Pokorný Tobias
3. Horáčková Nikol 3. Vávra Štěpán

V úterý 31. května se poprvé žáci 5. ročníků  zúčastnili meziškolního turnaje v miniházené, jehož hlavním cílem bylo užít si sportování, nikoliv soupeření za vítězstvím. Turnaje se zúčastnili žáci 4 různých škol z okresu Mladá Boleslav a pořadatelé doufají, že v budoucnu projeví zájem o tuto akci více škol.

Organizátoři se snaží tuto týmovou hru představit co největšímu počtu dětí především na prvním stupni ZŠ, a proto nabízí formu spolupráce, kdy trenéři navštěvují hodiny tělesné výchovy ve školách a malé žáčky s hrou seznamují. Tuto spolupráci jsme navázali i my před 2 lety a pana Radovana Kábrta u nás vždy rádi vidíme. Věřím, že si děvčata a chlapci užili pohybu a soutěžení, kdy vítězem se stal každý z nich.

8. června 2022 se na školách v Mladé Boleslavi uskuteční od 14:00 do 18:00 zápis dětí do základní školy (1. třída) a registrace dětí k základnímu vzdělávání  (2. – 9. třída).

Všechny informace naleznete v přílohách.

Základní informace v českém jazyce

Základní informace v ukrajinštině

Žádost o přijetí do 1. třídy (PDF)

Žádost o přijetí do 1. třídy (DOC)

Žádost o přijetí do 2 – 9. třídy (PDF)

Žádost o přijetí do 2 – 9. třídy (DOC)

Středa 25. 5. 2022 byla pro čtyři žáky z naší školy jeden úžasný zážitek. Po tom, co si Michal Švásta z 9. B, Přemek Hašlar z 8. B, Daniela
Havelková z 9. C a Fanda Hulčík ze 3. A vybojovali před 14 dny postup do krajského finále v Čelákovicích, mohli se včera opět radovat
z úspěchu. Fanda s Danielou ve svých kategoriích zvítězili a Michal s Přemkem v obrovské konkurenci dokázali vybojovat páté a osmé místo. Gratulujeme jim a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

V týdnu od 2. 5. do 9. 5. 2022 probíhala na naší škole výstava KAŽDÝ SVÉHO ZDRAVÍ STRŮJCEM, která propaguje zdravý životní styl a zároveň popisuje nežádoucí jevy. Věnuje se např. tématům: Ne/kouření, zdravé stravě, pohybu, nadváze, bulimii, anorexii, nebezpečím na síti, hygieně i nádorovým onemocněním souvisejícím s mladými lidmi.
Výstavu nám zapůjčila organizace Liga proti rakovině Praha, která v České republice pomáhá v boji s rakovinou přes 30 let.