Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Od 1. září 2013 pracuje na naší škole školní psycholog – Mgr. Marcela Drázská.

Ve škole je přítomna každé pondělí, úterý a čtvrtek od 9 hodin do 12 hodin. Termíny schůzky si můžete sjednat na telefonním čísle 724 233 430.

 

Školní psycholog na naší škole vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační., pracuje se žáky, pedagogy i rodiči.

Školní psycholog spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními zejména PPP, SPC, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány péče o děti a mládež.

V jakých situacích se můžete obrátit na školního psychologa?

ŽÁCI

 • když si nerozumíte se spolužáky a nevíte, jak to řešit…
 • když vám nejde učení, tak jak byste chtěli
 • když vás trápí něco osobního (strach, nemoc, tréma, hádky se spolužáky …)
 • když vás trápí něco doma, co nemáte komu říct
 • když se cítíte osamoceni mezi vrstevníky
 • když si potřebuješ o čemkoli popovídat
 • když si nejsi jistý volbou povolání nebo dalšího studia

RODIČE

 • pokud se Vám něco nedaří ve výchově dítěte
 • když vázne komunikace mezi Vámi a třídním učitelem
 • když máte pocit, že dítěti to nejde ve škole tak, jak by mělo
 • když se ve Vaší rodině dějí změny, které mohou mít dopad na psychiku dítěte (rozvod, nemoc …)
 • když má Vaše dítě jakékoli problémy (má strach, stěžuje si na kamarády, je zamlklé apod.)
 • jste v krizové situaci (změna prostředí, nemoc, rozvod …)

Konzultace může mít velký význam, může pomoci, ulevit a najít řešení.