Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Novinky

Vážení rodiče, milí žáci

v pondělí 4. září 2023 proběhne od 8:00 do 8:45 slavnostní zahájení nového školního roku v jednotlivých třídách. Tento den bude školní družina v provozu od 8:45 do 15:00.

V úterý 5. září bude na 1. stupni výuka končit v 11:40 a na 2. stupni ve 12:25. Školní družina bude již v běžném provozu od 6:30 do 16:30.

Od středy 6. září 2023 se žáci budou učit dle pravidelného rozvrhu.

Přejeme Vám krásné zakončení prázdnin a všichni se těšíme na společné setkání.

 

Skupinka nadšených keramiků z prvních a třetích tříd na středu 14. 6. přichystala svým rodičům, kamarádům a učitelům malou výstavku svých výrobků i se slavnostním zahájením. Stoly v dílně se tak prohýbaly nejen pod keramickými uměleckými díly, ale i pod skvělým občerstvením, které děti donesly. Všichni měli v den vernisáže svou úlohu a připravili pro své hosty i zábavný program.
Cestu do dílny tedy všichni našli díky Máťovi, Matějovi a Honzíkovi, přivítáni byli Kristýnkou, pobavili se u vtipného tematického kvízu od Kuby. O tom, jak probíhá celý proces tvorby keramiky, se dozvěděli od Janičky, Káji, Lucinky a Emilky. Nechyběla ani skvělá živá hudba v podání Kristýnky a jako milé hostitelky se u pohoštění projevily: Verča, Anička a Varvara.
Na závěr si svá dílka odnesly domů, ale na to společné „ Zámek se zahradou“ se ještě můžete těšit. Bude vystaveno příští školní rok ve škole.

 

V průběhu dubna a května se naši žáci sešli na Školním fóru.

Akce, kterou v dubnu pořádalo Zdravé město Mladá Boleslav, se účastnili dva až tři žáci z každé třídy od pátého až devátého ročníku a jejím cílem bylo zamyslet se nad kvalitou života v našem městě a v naší škole. V průběhu celého dopoledne se děti na setkání se zástupcem projektu, zástupkyní ředitele a paní učitelky ze školního parlamentu zabývaly tím, co se jim líbí a nelíbí v Mladé Boleslavi a pak v naší škole. Podněty, které vzešly z tohoto velmi příjemného pracovního dopoledne, si převzalo vedení školy i Zdravého města. Děkujeme všem účastníkům za ochotu sdílet svůj pohled na tato témata.

Druhá část Školního fóra a prezentace postřehů z návštěv škol.

V květnu proběhlo pokračování Školního fóra, na kterém žáci, kteří se zapojili do projektu“ Jak se žije u sousedů“ prezentovali své postřehy z návštěv ostatních škol. Setkání se účastnili opět stejní zástupci tříd, školního parlamentu a paní ředitelka s její zástupkyní. Všechny dvojice skvěle popsaly své zážitky z celého dne v jiné škole, přehledně předali informace, které zjistily a velmi mile odpovídali na dotazy ostatních žáků i dospělých.

Za jejich vynikající výstupy a reprezentaci školy jim děkujeme.

V květnu se naše škola účastnila projektu „Jak se žije u sousedů“.

 Cílem projektu, který pořádal školní parlament 5. ZŠ, byla zejména vzájemná inspirace škol a žáků. Projekt probíhal tak, že naše dvojice žáků (vyslanců) strávila celý den s žáky (průvodci) na jejich škole a naopak. Vyslanci měli za úkol prozkoumat školu, kterou navštívili a zjistit od žáků, učitelů, ředitelů informace, které je zajímali. Také si mohli celou školu prohlédnout, účastnit se výuky či poobědvat v místní jídelně. Průvodci byli vyslancům zdrojem informací, oporou a prostředníkem v komunikaci na škole. Naši žáci takto navštívili Základní školu Dukelská, ZŠ Pastelka, ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ Debř.

Vyslanci a průvodci Magdaléna Kováčová, Ema Flimelová, Viktoriya Sabadosh, Janet Bandyová, Tereza Václavská, Maxim Kalina, Filip Svoboda, Marie Šulitková, Lucie Šindelářová a Mikuláš Albert Macháček své role zvládli skvěle. Děkujeme.

Ve čtvrtek 18. května ve škole proběhl „Den v pyžamech“

Této zábavné akce, kterou skvěle připravily děti ze školního parlamentu, se účastnili žáci z 1. i z 2. stupně i se svými vyučujícími. Kromě absolvování celého dnu ve vlastním nočním úboru proběhla třídní volba o dva nejlepší pyžamové modely, velká módní přehlídka školního kola o nejlepší „pyžamáky“, společné zpívání písničky Večerníček, focení ve „fotokoutku“ a místy i tematické vyučování věnované spánku a snům.

Děkujeme žákům, kteří se zapojili do přípravy a organizace, a také všem zúčastněným pyžamákům. 🙂

V pátek 12. května se na Dětském dopravním hřišti při 8. ZŠ uskutečnilo každoročně konané okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů pořádané organizací BESIP.
Naše škola do soutěže nominovala pouze kategorii mladších cyklistů, ve které školu reprezentoval tým složený z žáků 4. C (Veronika Jirsová, Elena Tomková, Rudolf Mašín a Adam Jilemnický). Naši mladí cyklisté se museli postupně vypořádat s písemným testem pravidel provozu na pozemních komunikacích (teoretická část) a následně s jízdou po dopravním hřišti podle pravidel provozu, jízdou zručnosti na jízdním kole a zásadami poskytování první pomoci (praktická část).
A cyklisté z „Benešovky“ si vedli velmi dobře. I když se jim nakonec nepovedlo skončit na stupních vítězů, je páté místo velkým úspěchem.
Všem našim úspěšným mladým cyklistům a cyklistkám patří velká gratulace a poděkování za účast v soutěži.

 

Žák naší školy Adam Beneš z 9. C se zúčastnil celostátní chemické soutěže Mladý chemik. V tomto celostátním kole soutěžilo 29 žáků z celé České republiky. Adam se umístil na krásném 26. místě. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Konec dubna patří čarodějnicím a jinak tomu nebylo ani letos na naší škole. Po ranním sletu všech malých čarodějnic a čarodějů do školy probíhaly třídní programy, kdy děti čarovaly, psaly brkem, zpívaly a tančily. Nechyběl ani tradiční průvod městem a čarodějnický rej na školním hřišti. Všichni jsme se v tento den stali někým jiným a moc jsme si to užili.