Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Novinky

 Od 30. 11. 2020  probíhá prezenční výuka (ve škole) všech žáků 1. stupně a žáků 9. ročníku.

Pro žáky 6. – 8. tříd bude zavedena střídavá výuka dle rozpisu:

  • 30. 11. – 4. 12. 2020 prezenční výuka –  třídy 6. A, 7. A, 7. B, 7. C; distanční výuka – třídy 6. B, 8. A, 8. B, 8. C 
  • 7. 12. – 11. 12. 2020 prezenční výuka –  třídy 6. B, 8. A, 8. B, 8. C; distanční výuka – třídy 6. A, 7. A, 7. B, 7. C
  • 14. 12. – 18. 12. 2020 prezenční výuka –  třídy 6. A, 7. A, 7. B, 7. C; distanční výuka – třídy 6. B, 8. A, 8. B, 8. C 
  • 21. 12. – 22. 12. 2020 prezenční výuka –  třídy 6. B, 8. A, 8. B, 8. C; distanční výuka – třídy 6. A, 7. A, 7. B, 7. C
  • 4. 1. – 8. 1. 2021 prezenční výuka –  třídy 6. B, 8. A, 8. B, 8. C; distanční výuka – třídy 6. A, 7. A, 7. B, 7. C

Na základě Usnesení vlády je od 14. října do 23. října realizována výuka distanční formou.

Na 2. stupni je online výuka realizována prostřednictvím Microsoft Teams, ke kterým mají děti zřízené přístupy. Bližší informace a pokyny obdrželi zákonní zástupci prostřednictvím elektronické žákovské knížky. 

O způsobu a formě distanční výuky na 1. stupni jsou rodiče informováni třídním učitelem.

Od 26.10. do 30,10. 2020 jsou podzimní prázdniny.

 

 

V pondělí 21.září zavítal mezi žáky 2. tříd policejní rada Mgr. Ondřej Kubala. Děti seznámil s tím Co je bezpečné chování, na jaké situace v běžném životě si musí dávat pozor. Dále se dozvěděli,  jak se mají zachovat v případě nutnosti.

Našim druháčkům se povídání s panem Mgr. Kubalou moc líbilo a těšíme se na další spolupráci.

Žáci 9. C se v rámci předmětu pracovní vyučování  – volba povolání setkali se zástupcem ŠKODA AUTO a.s., Středního odborného učiliště strojírenského panem  Bc. Vocem, který jim představil možnosti studia na jejich škole. Žáci se dozvěděli jaké maturitní i učební obory škola nabízí, jaké mohou získat benefity při studiu na škole a další informace, které potřebují vědět, pokud chtějí studovat na SOU Škoda.
Postupně se žáci devátých tříd setkají i s dalšími zástupci středních škol z Mladé Boleslavi, aby měli co nejvíce informací, které budou potřebovat při rozhodování o dalším studiu po základní škole.

Naše škola se zapojila do programu podpory sportů ve školách, konkrétně miniházené. Už v loňském roce jsme zařadili do hodin tělesné výchovy základní pravidla a činnosti, jako jsou přihrávky, chytání míče, hod na branku. Od září tohoto školního roku k nám opět do hodin tělesné výchovy dochází pan Radovan Kábrt a příležitostně i krajský trenér pan Martin Dohnal a pod jejich vedením se žáci 5. ročníků zdokonalují a připravují na první turnaj, který proběhne na přelomu října a listopadu.

Ve školní družině 3. A proběhla 18. září 2020 akce na téma Kreativita.

Děti sestavovaly dle skupin z kartonových dílů domečky a lodě. Osvojily si tak, jak mají mezi sebou spolupracovat a komunikovat, aby došly ke správnému řešení zadaného úkolu.

Na závěr si mohly děti dle své fantazie tyto modely vymalovat.

Dětem se akce moc líbila. Jsou to šikulky.

24. září  se konala laboratorní práce žáků osmých ročníků v ZOO v Liberci, která byla zaměřena na etologické pozorování savců.
Při této příležitosti byl předán výtěžek  finanční sbírky, kterou uspořádali žáci 1. a 2. stupně na podporu chovu Makaka lvího. Zástupci z řad žáků školy si převzali dárcovský list a dozvěděli se některé zajímavosti ze života makaků.
Všem dárcům děkujeme.

Z důvodu zhoršení epidemiologické situace byla pro letošní školní rok 2020/2021 zrušena návštěva divadel v Praze s Klubem mladého diváka. V průběhu září bude žákům vrácena zaplacená záloha.