Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Novinky

Florbalová akademie MB uspořádala 13.10.2021 ve sportovní hale při 5. ZŠ florbalový turnaj pro dívky 4. a 5. ročníků, kterého se zúčastnil i tým dívek naší školy ve složení Lilian Pantůčková ze 4.B, Ema Hartmanová a Adina Kadeřábková z 5.A, a Eva Dusilová s Elou Kavalírovou z 5.B a Nela Sporyschová z 5. C. Díky jejich fantastickým výkonům, herním kombinacím a skvělému
vedení Honzy Dvořáka (našeho školního asistenta) neměly ostatní týmy nejmenší šanci na úspěch. Holky porazily tým 9. ZŠ skórem 8:0, tým 6. ZŠ skórem 8:3 a tým 4. ZŠ skórem 9:1.

Z jejich suverénního prvenství máme obrovskou radost a moc jim děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

 

 

V souladu s § 24 zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuje ředitelka školy z provozních důvodů (výměna oken) na pondělí a úterý 25. 10. a 26. 10. 2021 ředitelské volno pro žáky ZŠ.

Zároveň Vám oznamuji, že v pondělí 1. 11. 2021 bude končit výuka pro žáky 1. stupně v 11.40 a pro žáky 2. stupně ve 12. 35.
V pondělí 1. listopadu 2021 bude provoz školní družiny v běžném režimu.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

V pondělí 27. září se stala část Štěpánky dějištěm “leteckého dne”. Pod vedením zkušeného sokolníka Daniela Dobrkovského se žáci 7. ročníků seznámili s vybranými druhy dravců a sov. Nejprve si žáci vyslechli poutavě podané informace z jejich chovu a z biologie. Poté následovala nejzajímavější část celého dopoledne. Netradičním zážitkem byly jak letové ukázky, tak i přímý kontakt s orlem skalním, sokolem, sovami a také krkavcem Zorinkou. Během dopoledne se žáci věnovali i významu dravců pro naši krajinu a jejich ochraně.

Ve spolupráci s odborníkem lze dopoledne hodnotit jako velmi přínosné. Žáci oceňovali zejména přímý kontakt s živočichy a někteří se na chvíli stali i snadnou návnadou. 

Ve středu 22. září proběhlo na inline dráze v Benátkách nad Jizerou krajské finále v rychlostním in-line bruslení. Konkurence byla veliká, zejména ze sportovní školy v Kladně. Z našich šesti finalistů se ale přesto na stupně vítězů probojoval Filip Cvrček z 6. B, skončil na vynikajícím 2. místě, a Anna Mazancová z 8. A si odvezla pohár za úžasné třetí místo. Ostatním se nedařilo vůbec špatně. Jen o vlásek uteklo 3. místo Richardu Slavatovi z 9. A a Drahomír Geier skončil Ríšovi v patách na místě pátém. Všem, včetně Patrika Haška (8. místo), děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Ve čtvrtek 23. září podnikly třídy VI. A, VI. B a VI. C dějepisnou exkurzi do HistoryParku v Ledčicích. Přivítalo nás doslova magické místo na malém návrší naproti asi 4 km vzdálené hoře Říp. Nadšení archeologové zde vybudovali a stále rozšiřují místo, kde se snaží, především dětem, přiblížit svou práci. 

I naši žáci měli možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, co práce archeologa obnáší. V menších skupinkách například vyráběli a zdobili keramiku, odhalovaly dva mělké hroby s milodary a seznamovali se s životem lidí od nejstarších dob až do doby římské.

Exkurze se nám moc líbila a těšíme se, co nového v příštím roce v HistoryParku v Ledčicích přibude.

Fotografie z naší exkurze naleznete zde.

V pondělí 27. září  se uskutečnila laboratorní práce žáků osmých ročníků v ZOO v Liberci, která byla zaměřena na etologické pozorování savců. 
Při této příležitosti byl předán výtěžek  finanční sbírky, kterou uspořádali žáci 1. a 2. stupně na podporu chovu Makaka lvího. Zástupci z řad žáků školy si převzali dárcovský list a dozvěděli se některé zajímavosti ze života makaků.
Všem dárcům děkujeme.
Mgr. Brigita Šulcová
 

Ve čtvrtek 16. září se uskutečnil již 15. ročník závodů v rychlostním in- line bruslení na dráze 500 a 1000 metrů. V těchto závodech nás reprezentovali žáci 6. – 9. ročníků. Šest z nich si vybojovalo postup do krajského kola, které se koná 22.9. v Benátkách nad Jizerou. Jedná se o Drahomíra Geiera a Annu Mazancovou z 8. A, kteří postupují z prvních míst. Richarda Slavatu z 9. A, který postupuje z 3. místa a chlapce z 6. B Filipa Cvrčka (1. místo), Patrika Haška a Lukáše Kučeru, kteří se ve shodném čase umístili na 3. místě.

Žákům děkujeme za jejich sportovní nasazení ve snaze získat co nejlepší umístění a budeme jim v krajském kole držet palce.

V pondělí 20. září 2021 se uskuteční volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků. Volby proběhnou od 14,00 do 16,30 ve vestibulu školy. Voleni budou dva zástupci rodičů.

Kandidáti z řad rodičů:

Poř. číslo Jméno, příjmení Bydliště Povolání Zákonný zástupce žáka
1. Bc. Miroslava Červená Katusice pedagog 8. ročník
2. Jan Dvořák Mladá Boleslav technik 8. ročník
3. Markéta Najmanová, M.A., PdD. Mladá Boleslav ID 4. ročník

9. ročník

 

 

Vážení rodiče,

všichni žáci školy obdrží zdarma MB kartu. MB karta je multifunkční karta pro žáky ZŠ, která funguje jako identifikační karta. Žáci ji budou moci využívat jako čip do školní jídelny, čip pro vstup do školy , průkazku do Městské knihovny, slouží jako jízdné v MHD Mladá Boleslav a umožňuje čerpat slevy v Městském bazénu Mladá Boleslav. V těchto případech není třeba kartu nijak  aktivovat.
V případě, že se rodič rozhodne aktivovat kartu u banky a dobije ji penězi, může fungovat jako předplacená karta, na níž lze dětem pohodlně posílat kapesné. Veškeré informace ohledně MB karty najdete na oficiálních stránkách https://www.mbkarta.cz/

 

Z důvodu bezpečnosti jsou na začátku roku generována nová přístupová hesla pro všechny zákonné zástupce a žáky 5. – 9. ročníků do webové aplikace Bakaláři. Z tohoto důvodu nebude možno se přihlásit starými údaji a je potřeba, aby se všichni nově přihlásili. Žáci obdrží nové přístupové údaje ve čtvrtek 2. září. 

Pokud používáte mobilní aplikaci je potřeba mít staženou aktuální aplikaci Bakaláři OnLine. V případě, že máte více dětí na naší škole, můžete si více účtů propojit v jeden. Po přihlášení  budete moci jednoduše mezi sourozenci přepínat – po přihlášení do webové aplikace si otevřete záložku „Nástroje“ a dále „Propojení účtů“ . 

V záložce „Nástroje“ si můžete zároveň změnit heslo, pro změnu hesla zadejte staré heslo a dvakrát nové heslo. Heslo musí být složeno minimálně z 8 znaků v kombinaci číslic, malých a velkých písmen.

V případě problému kontaktujte prosím třídního učitele.