Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Novinky

V úterý 11. října  se uskutečnila laboratorní práce žáků osmých ročníků v ZOO v Liberci, která byla zaměřena na etologické pozorování savců. 
Při této příležitosti byl předán výtěžek  finanční sbírky, kterou uspořádali žáci 1. a 2. stupně na podporu chovu Makaka lvího. Bohužel jsme se dozvěděli, že probíhá rekonstrukce pavilonu opic a Makakové se již do nového pavilonu nevrátí. Liberecká ZOO se rozhodla ukončit chov Makaků lvích a tak se žáci rozhodli podpořit chov Šimpanze učenlivého. Zástupci z řad žáků školy si převzali dárcovský list.
Všem dárcům děkujeme.
Mgr. Brigita Šulcová
 

Žáci čtvrtých tříd se na přelomu měsíců září a října zúčastnili dopravní výchovy na dopravním hřišti v Mladé Boleslavi. V rámci programu od BESIPu děti řešily modelové situace na křižovatkách, prokazovaly zručnost při jízdě na kole a samy si následně vyzkoušely být účastníky dopravního provozu z pohledu cyklistů.

Všichni žáci si dopravní výchovu moc užili, naučili se základní pravidla dopravního provozu a už se nemohou dočkat další části, která je čeká na jaře příštího roku.

Páté třídy probírají v přírodovědě téma neživá příroda, ve kterém je i kapitola o horninách a nerostech. Proto v pátek 30. září žáci 5. A a 5. C vyrazili na exkurzi do Bozkovských jeskyní u Semil.

Během prohlídky soustavy jeskyní, která trvala téměř hodinu, děti ušly trasu dlouhou více než 350 metrů těmi nejzajímavějšími  a nejkrásnějšími částmi podzemních prostor. Teplota v podzemí se pohybovala mezi 7 a 9°C.

Děti se naučily rozlišovat pojmy stalagmit, stalaktit a stalagnát. V paměti jim utkvěla spousta názvů různých zajímavých útvarů: Zkamenělý orel, jeskyně Peklo s Luciferem, Prušácká přilba, od stropu visící Bílá myška, stalagnát připomínající raketu nebo velké Sloní uši. Překvapivá byla informace, že v Bozkovských jeskyních se krápníky zvětší o 1 mm za neuvěřitelných 50 let. Zážitkem byl pro děti i netopýr, který v jedné části podzemí kroužil přímo nad jejich hlavami.

Vyvrcholením prohlídky určitě bylo jezero s neuvěřitelně průzračnou vodou. Sice není moc hluboké, ale je to největší podzemní jezero v Čechách.

Minulý týden ve čtvrtek 22. září se uskutečnil v areálu DDM již 16. ročník závodů na in-line bruslích. Šesti našim žákům se podařilo postoupit z medailových pozic do krajského finále, které se konalo v Benátkách nad Jizerou. Byl to Vojta Slavata z 3. místa, Štěpán Lofaj, Drahoš  Geier a Anička Mazancová (i s rozvázanou tkaničkou na brusli) z 2. místa a Zdeněk Skalský z 1. místa. V Benátkách je čekala, jako každý rok, velká konkurence a, kvůli dešti, ne úplně příjemné podmínky k závodění. Přesto si Drahoš vybojoval pohár za třetí místo a Vojta za místo druhé. Všem gratulujeme k jejich úspěchům a děkujeme za reprezentaci školy.

1. září byl slavnostně zahájen školní rok 2022/2023. nejvíce do školy spěchali prvňáci, kteří se těšili na svoji paní učitelku, spolužáky a nové zážitky, které je ve škole čekají. Přejeme, aby se jim ve škole líbilo a našli si spoustu nových kamarádů.
Zároveň věříme, že všichni žáci školy úspěšně zvládnou nastávající školní rok a budou mít pouze pozitivní zážitky ze školy.
     

Vážení rodiče,

vzhledem k probíhající rekonstrukci v prostorách 2. stupně bude pro žáky 6. – 9. tříd školní rok 2022/2023 zahájen v pondělí 5. září v 8:00.

Žáci 1. – 5. tříd nastoupí do školy ve čtvrtek 1. září.

Děkujeme  za pochopení 

I u nás ve škole se slavil Den dětí. 1. června jsme si připravili různá stanoviště s úkoly pro děti z 1. tříd. U jednotlivých stanovišť se během dopoledne vystřídali všichni prvňáci. Žáci si zasoutěžili se a od třídních učitelek dostali sladkou odměnu.

Deváťáci z 9.C