Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Akce školy

Žáci 7. a 8. ročníků  se v úterý 22.10. 2019 zúčastnili Target Sprintu, který se konal již druhým rokem v lesoparku Štěpánka v Mladé Boleslavi. Všichni žáci absolvovali běh na 3x400m v kombinaci se střelbou laserovou zbraní. První tři z jednotlivých kategorií budou mít dále možnost v tomto sportu reprezentovat naši školu v Praze na republikovém finále.

Žáci třídy 5.B se v úterý 8. října 2019 zúčastnili turnaje ve florbalu v Nové sportovní hale v Mladé Boleslavi. I přes velkou snahu se bohužel žákům nepodařilo postoupit ze základní skupiny- postup byl vzhledem k velkému počtu týmů obtížný.

Děkujeme trenérům florbalové asociace, kteří přišli za dětmi z prvního stupně do hodin tělesné výchovy. Představili jim, jak trénují tuto kolektivní hru a nabídli jim možnost trénovat spolu s nimi v Mladé Boleslavi. Děti si výuku moc užily a paní učitelky načerpaly inspiraci,
 
 
 

V pátek 20. září podnikly třídy VI. A, VI. B a VI. C dějepisnou exkurzi do HistoryParku v Ledčicích. Přivítalo nás doslova magické místo na malém návrší naproti asi 4 km vzdálené hoře Říp. Nadšení archeologové zde vybudovali a stále rozšiřují místo, kde se snaží, především dětem, přiblížit svou práci.

I naši žáci měli možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, co práce archeologa obnáší. V malých skupinkách například vyráběli keramiku, drtili obilí pomocí kamenů, brousili pazourky, odhalovaly dva mělké hroby s milodary a dokonce si pomocí moderní technologie vyzkoušeli stavbu vesnice. Měli možnost si ověřit, zda vybrali strategické místo a zda by jejich obydlí vydržela povodeň. S nadšením probíhalo i hledání pokladu pomocí detektoru kovů nebo střílení lukem.

Exkurze se nám moc líbila a těšíme se, co nového v dalších letech v HistoryParku v Ledčicích přibude.

 

Další fotografie naleznete ve fotogalerii zde.

   

 

Tento školní rok poprvé využíváme možnosti seznámit se s miniházenou, kdy naši školu navštívil pan Radovan Kábrt z Českého svazu házené. Během tohoto týdne naučil děti z prvního stupně základní pravidla hry a společně si ukázali základní prvky miniházené.
Děkujeme za jeho návštěvu a budeme se těšit na další setkání na jaře. Do té doby budou děti hru trénovat a připravovat se na malý turnaj. 
 
Žáci 9. a 8. ročníků v rámci výuky chemie a přírodopisu navštívili úpravnu pitné vody v Rečkově u Malé Bělé, kde se seznámili  s jejím provozem.
Dozvěděli se mnoho zajímavostí o vodních pramenech, vrtech, způsobu čistění a distribuci pitné vody na okrese Mladá Boleslav.
 
 
Ani na letošním charitativním běhu nadace Terezy Maxové jsme nechyběli. 
Společně jsme naběhali 785 km a přispěli tak částkou 15 696,- Kč na podporu vzdělávání a osobního rozvoje znevýhodněných dětí, které vyrůstají v ústavních zařízeních Středočeského a Královéhradeckého kraje.  

Ve středu 26. června byl slavnostně ukončen školní rok 2018/2019. Od 9 hodin proběhlo závěrečné vyřazení žáků 9. ročníků. Nejdříve žákům předaly absolvenstké šerpy třídní učitelky Jitka Kendíková (9. A) a Renata Bališová (9. B), které se poté se svými žáčky rozloučily. Následně se slova ujali zástupci 9. tříd, kteří poděkovali pedagogům školy a závěrečné slovo měla paní ředitelka Brigita Šulcová, která všem deváťákům popřála mnoho úspěchů a spokojenosti v dalším životě. Zároveň popřála všem přítomným krásné prázdniny. 

 

Další fotografie naleznete zde ve fotogalerii.

Na začátku června proběhl na naší škole projektový den Bezpečně na Benešovku. Tento den si připravili žáci 9. ročníků ve spolupráci se Škoda Auto. V rámci zábavného dopoledne si připravili různá stanoviště pro spolužáky z 1. stupně, na kterých děti plnily různé úkoly. Naučily se například správně nasazovat helmu, poutat se v autě, zjistily, jaký je rozdíl ve viditelnosti s bezpečnostními páskami a bez nich. Dále si žáci zopakovali dopravní značky, vysvětlili si, jak se bezpečně chovat na kole nebo jak správně přejít nejen v okolí školy.

Všem se dopoledne velmi líbilo a velký dík patří našim deváťákům za výborné připravení celého dopoledne a perfektní zvládnutí.

 

Falší fotografie naleznete ve fotogalerii zde.

15. května 2019 proběhl již 18. ročník plavecko-běžeckého poháru středočeského kraje. Naši školu reprezentovalo hned několik žáků v kategoriích 3. – 6. třídy. Plavalo se v městském bazénu, a běhalo v lesoparku Štěpánka v Mladé Boleslavi. Naši žáci sice neobsadili postupující pozice, ale v závodě se jim dařilo. Příští rok s nimi budeme opět počítat.