Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

V průběhu dubna a května se naši žáci sešli na Školním fóru.

Akce, kterou v dubnu pořádalo Zdravé město Mladá Boleslav, se účastnili dva až tři žáci z každé třídy od pátého až devátého ročníku a jejím cílem bylo zamyslet se nad kvalitou života v našem městě a v naší škole. V průběhu celého dopoledne se děti na setkání se zástupcem projektu, zástupkyní ředitele a paní učitelky ze školního parlamentu zabývaly tím, co se jim líbí a nelíbí v Mladé Boleslavi a pak v naší škole. Podněty, které vzešly z tohoto velmi příjemného pracovního dopoledne, si převzalo vedení školy i Zdravého města. Děkujeme všem účastníkům za ochotu sdílet svůj pohled na tato témata.

Druhá část Školního fóra a prezentace postřehů z návštěv škol.

V květnu proběhlo pokračování Školního fóra, na kterém žáci, kteří se zapojili do projektu“ Jak se žije u sousedů“ prezentovali své postřehy z návštěv ostatních škol. Setkání se účastnili opět stejní zástupci tříd, školního parlamentu a paní ředitelka s její zástupkyní. Všechny dvojice skvěle popsaly své zážitky z celého dne v jiné škole, přehledně předali informace, které zjistily a velmi mile odpovídali na dotazy ostatních žáků i dospělých.

Za jejich vynikající výstupy a reprezentaci školy jim děkujeme.