Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

V květnu se naše škola účastnila projektu „Jak se žije u sousedů“.

 Cílem projektu, který pořádal školní parlament 5. ZŠ, byla zejména vzájemná inspirace škol a žáků. Projekt probíhal tak, že naše dvojice žáků (vyslanců) strávila celý den s žáky (průvodci) na jejich škole a naopak. Vyslanci měli za úkol prozkoumat školu, kterou navštívili a zjistit od žáků, učitelů, ředitelů informace, které je zajímali. Také si mohli celou školu prohlédnout, účastnit se výuky či poobědvat v místní jídelně. Průvodci byli vyslancům zdrojem informací, oporou a prostředníkem v komunikaci na škole. Naši žáci takto navštívili Základní školu Dukelská, ZŠ Pastelka, ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ Debř.

Vyslanci a průvodci Magdaléna Kováčová, Ema Flimelová, Viktoriya Sabadosh, Janet Bandyová, Tereza Václavská, Maxim Kalina, Filip Svoboda, Marie Šulitková, Lucie Šindelářová a Mikuláš Albert Macháček své role zvládli skvěle. Děkujeme.