Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Páté třídy probírají v přírodovědě téma neživá příroda, ve kterém je i kapitola o horninách a nerostech. Proto v pátek 30. září žáci 5. A a 5. C vyrazili na exkurzi do Bozkovských jeskyní u Semil.

Během prohlídky soustavy jeskyní, která trvala téměř hodinu, děti ušly trasu dlouhou více než 350 metrů těmi nejzajímavějšími  a nejkrásnějšími částmi podzemních prostor. Teplota v podzemí se pohybovala mezi 7 a 9°C.

Děti se naučily rozlišovat pojmy stalagmit, stalaktit a stalagnát. V paměti jim utkvěla spousta názvů různých zajímavých útvarů: Zkamenělý orel, jeskyně Peklo s Luciferem, Prušácká přilba, od stropu visící Bílá myška, stalagnát připomínající raketu nebo velké Sloní uši. Překvapivá byla informace, že v Bozkovských jeskyních se krápníky zvětší o 1 mm za neuvěřitelných 50 let. Zážitkem byl pro děti i netopýr, který v jedné části podzemí kroužil přímo nad jejich hlavami.

Vyvrcholením prohlídky určitě bylo jezero s neuvěřitelně průzračnou vodou. Sice není moc hluboké, ale je to největší podzemní jezero v Čechách.