Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Třídu IV.C navštívil ve čtvrtek 6.10. 2022 v rámci výuky vlastivědy pan Michal Tomek z Celního úřadu Středočeského kraje. Ten dětem pohovořil o své práci, a co obnáší. Zvláště se zaměřil na informace týkající se Evropské unie a Schengenského prostoru. Dětem také přinesl na ukázku čestný odznak Celního úřadu pro Středočeský kraj. Děti během přednášky pracovaly s pracovním listem, pokládaly zajímavé dotazy a dozvěděly se mnoho zajímavých a užitečných informací.

Tímto bychom chtěli ještě jednou moc poděkovat panu Tomkovi za jeho čas, který nám věnoval.