Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Školní rok bude zahájen ve středu 1. září 2021 v 8 hodin. Žáci se sejdou ve svých třídách, kde je přivítají třídní učitelé. Proberou s nimi organizaci následujících dní, poučí je o pravidlech chování a bezpečnosti a žáci 2. – 9. ročníku se  otestují antigenním testem. Žáci budou ve škole cca do 8,45. Žáci, kteří mají přihlášený oběd mohou na oběd, který se vydává od 8,45.

Testování žáků:

Žáci 1. tříd budou testováni ve čtvrtek 2. září. Další testování proběhne ve dnech 6. a 10. září, testováni nejsou žáci, kteří jsou ve lhůtě 180 dní od prodělání onemocnění Covid 19 nebo jsou minimálně 14 dní po druhé dávce očkování – nutno předložit potvrzení o očkování, případně  doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. 

Školní družina: 

  1. září – provoz odpolední školní družiny do 16,00
  2. od 2. září – ranní družina od 6,30, odpolední družina do 16,30 

Čtvrtek 2. září

Výuka na 1. stupni končí v 11,40 (1. třídy dle rozpisu), na 2. stupni je konec výuky ve 12,35. V rámci třídnických hodin žáci obdrží učebnice  a budou probíhat další třídnické práce. Zároveň všichni obdrží nové přístupové údaje k elektronické žákovské knížce – Bakaláři, žáci dostanou  i MB karty. Bližší informace jsou na oficiálním webu https://www.mbkarta.cz/.

Od pátku 3. září výuka bude probíhat dle platného rozvrhu hodin.