Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Poslední školní den 30. 6. 2021 se na naší škole uskutečnilo slavnostní vyřazení 9. ročníků. Vzhledem k velkému počtu žáků ukončujících devátý ročník se vyřazení konalo na školním hřišti. Rodiče, kamarádi žáků a další hosté tak mohli přehledně vidět vyřazení téměř sedmdesáti absolventů ZŠ a dozvědět se, kam směřují jejich další kroky v jejich dalším vzdělávání. Všichni absolventi dostali od svých třídních učitelů upomínkové předměty a ti na oplátku obdarovali své učitele květinou nebo jiným darem. Slavnostní vyřazení bylo ukončeno společným přípitkem a posledním společným fotografováním. Všem teď už bývalým deváťákům přejeme hodně štěstí v budoucím životě!