Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Od května jsme se vrátili do lavic a hned pro nás začala praktická výuka v přírodovědných předmětech. V sedmých ročnících jsme poznávali v hodinách přírodopisu s paní učitelkou Evou Stebelskou luční byliny. V osmých ročnících při hodinách fyziky sestavovali s panem učitelem Markem Novákem elektrické obvody. Při chemickém semináři s paní učitelkou Brigitou Šulcovou vytvářeli oxid uhličitý a oxid siřičitý – žáci pozorovali rozpustnost vápenatých schránek v kyselině a zjišťovali, jak působí kyselé prostředí na zelené rostliny.

Praktická výuka v hodinách přírodovědných předmětů nás zaujala a bavila.