Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Od pondělí 3. května 2021 nastupují do školy žáci 2. stupně v tzv. rotační výuce. Žáci budou chodit jeden týden do školy prezenčně a v dalším týdnu budou doma na distanční výuce. Rozpis výuky všech tříd školy je následující.

3. – 7. května 
Prezenční výuka:
1. stupeň:  3. A, 3. B, 3. C, 4. A, 4. B, 5. A, 5. C
2. stupeň: 6. A, 6. B, 8. A, 8. B, 8. C
Distanční výuka:
1. stupeň: 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 2. C, 4. C, 5. B
2. stupeň: 7. A, 7. B, 7. C, 9. A, 9. B, 9. C

10. – 14. května 
Prezenční výuka:
1. stupeň: 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 2. C, 4. C, 5. B
2. stupeň: 7. A, 7. B, 7. C, 9. A, 9. B, 9. C
Distanční výuka:
1. stupeň:  3. A, 3. B, 3. C, 4. A, 4. B, 5. A, 5. C
2. stupeň: 6. A, 6. B, 8. A, 8. B, 8. C