Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Vážení rodiče,

od 12 dubna bude výuka na prvním stupni v tzv. rotačním režimu.

 12. dubna – 16. dubna

Prezenční výuka:  třídy 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 2. C, 4. C, 5. B

Distanční výuka: třídy 3. A, 3. B, 3. C, 4. A, 4. B, 5. A, 5. C 

19. dubna – 23. dubna 

Prezenční výuka: třídy 3. A, 3. B, 3. C, 4. A, 4. B, 5. A, 5. C 

Distanční výuka: třídy 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 2. C, 4. C, 5. B

 

Na 2. stupni žáci pokračují v distanční výuce.

Provoz školní družiny:

  • 12. dubna nebude v provozu ranní školní družina, odpolední provoz bude do 16,30
  • od 13. dubna bude ranní družina od 6,30 a odpolední do 16,30
  • ve školní družině budou oddělení dle jednotlivých tříd

Veškeré informace ohledně nástupu žáků 1. stupně obdržíte od třídních učitelů.

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně. Bližší informace ohledně testování žáků si můžete prohlédnout v níže uvedených letácích. 

Leták k testování pro žáky

Leták k testování pro rodiče

Instruktážní leták – LEPU testy

Instruktážní video – testování žáků LEPU testy