Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Vážení rodiče,

žákům 1. a 2. ročníků předají třídní učitelé vysvědčení ve škole ve čtvrtek 28. ledna 2021.

Žákům ostatních ročníků bude výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 předán nejpozději 3. vyučovací den po jejich návratu do školy.

Pololetní hodnocení bude zveřejněno 28. ledna online v systému Bakaláři v elektronické žákovské knížce. Návod na zobrazení pololetní klasifikace najdete zde.