Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Na základě Usnesení vlády je od 14. října do 23. října realizována výuka distanční formou.

Na 2. stupni je online výuka realizována prostřednictvím Microsoft Teams, ke kterým mají děti zřízené přístupy. Bližší informace a pokyny obdrželi zákonní zástupci prostřednictvím elektronické žákovské knížky. 

O způsobu a formě distanční výuky na 1. stupni jsou rodiče informováni třídním učitelem.

Od 26.10. do 30,10. 2020 jsou podzimní prázdniny.