Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace
Žáci 9. C se v rámci předmětu pracovní vyučování  – volba povolání setkali se zástupcem ŠKODA AUTO a.s., Středního odborného učiliště strojírenského panem  Bc. Vocem, který jim představil možnosti studia na jejich škole. Žáci se dozvěděli jaké maturitní i učební obory škola nabízí, jaké mohou získat benefity při studiu na škole a další informace, které potřebují vědět, pokud chtějí studovat na SOU Škoda.
Postupně se žáci devátých tříd setkají i s dalšími zástupci středních škol z Mladé Boleslavi, aby měli co nejvíce informací, které budou potřebovat při rozhodování o dalším studiu po základní škole.