Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Ve středu 31. ledna dostávaly všechny děti svá pololetní vysvědčení. Předávání vysvědčení žákům sportovních tříd 1. stupně ZŠ Dr. E. Beneše proběhlo ve spolupráci s BK Mladá Boleslav na ledě. Nejdříve všechny přítomné rodiče, hosty a žáky s třídními učitelkami přivítala ředitelka školy Mgr. Brigita Šulcová.

Na žáky 1. až 5. třídy čekali ve  ŠKOENERGO Aréně hráči BK Boleslav. Každá třída přednesla svůj slogan, který si pro patrona připravila. Následně jim ho zástupci třídy předali napsaný na pergamenovém papíru opatřený pečetí. Po předání dárků hráči společně s třídními učitelkami rozdali žákům jejich pololetní vysvědčení. Žákům 6. – 9. sportovních tříd přišli patroni předat vysvědčení do školy, kde s nimi proběhla krátká beseda.

Patroni jednotlivých tříd:

1. třída: 1. A Tomáš Urban + 1. B Jan Růžička

2. třída: 2. A Jan Hanzlík + 2. B Tomáš Knotek (Oldrich Kotvan)

3. třída: 3.A Vladimír Eminger + 3. B Martin Procházka

4. třída: 4. A Lukáš Pabiška  + 4. B Dominik Pacovský

5. třída: Radan Lenc

6. třída: Jakub Orsava

7. třída: Jiří Říha

8. třída: Pavel Musil

9. třída: Jakub Klepiš  

Slogany si můžete přečíst zde.

 

Další fotografie naleznete zde.