Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Vážení rodiče,

prosíme o zaplacení kroužků na období leden – květen 2018.

Platbu prosím proveďte do 31. ledna 2018 na účet: 17239181/0100

Variabilní symbol zadejte dle tabulky a do poznámky uveďte příjmení a třídu dítěte.

 

Název kroužku Variabilní symbol Platba leden – květen
Malý šikula – technický kroužek 10 600,- Kč
Informatika pro nejmenší 18 400,- Kč
Základy francouzského jazyka 26 500,- Kč
Angličtina pro nejmenší (1. – 2. ročník) 16 500,- Kč
Angličtina pro pokročilé (3. ročník) 17 500,- Kč
Keramika 19 1000,-Kč
Sportovní hry (1. – 3. ročník) 20 250,- Kč
Florbal 22 400,- Kč
Aerobic 23 400,- Kč