Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Zástupkyně ředitelky školy – statutární zástupce

Vyučované předměty: matematika, matematická praktika

jitka.kendikova@zsbenese.cz