Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Třídní učitelka 7. B

Vyučované předměty: český jazyk, ruský jazyk, občanská výchova

Konzultační hodiny: 

zdenka.patockova@zsbenese.cz