Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Třídní učitelka 6. B

Vyučované předměty: český jazyk, ruský jazyk, občanská výchova

Konzultační hodiny:

zdenka.patockova@zsbenese.cz