Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Třídní učitelka 6. A

Vyučované předměty: anglický jazyk, dějepis

Konzultační hodiny:

vera.belohlavkova@zsbenese.cz