Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Vyučované předměty: anglický jazyk – 1. stupeň, výtvarná výchova, pracovní výchova, občanská výchova

Konzultační hodiny:

vendula.kralova@zsbenese.cz