Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Třídní učitel 6. C

Vyučované předměty: zeměpis, tělesná výchova

Konzultační hodiny:

tomas.kubis@zsbenese.cz