Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Třídní učitelka 8. B

Vyučované předměty: německý jazyk, dějepis, hudební výchova, pracovní výchova – vaření

Konzultační hodiny:

renata.balisova@zsbenese.cz