Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Třídní učitelka 6. C

Vyučované předměty: chemie, přírodopis, občanská výchova, pracovní výchova – volba povolání, chemický seminář

Konzultační hodiny: pondělí 15,30 – 16,00

pavla.cermakova@zsbenese.cz