Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Třídní učitelka 9. B

Vyučované předměty: chemie, přírodopis, zeměpis, občanská výchova, pracovní výchova – volba povolání, chemický seminář

Konzultační hodiny:

pavla.cermakova@zsbenese.cz