Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Vyučované předměty: chemie, fyzika, občanská výchova, pracovní výchova – volba povolání, chemický seminář

Školní metodik prevence

pavla.cermakova@zsbenese.cz