Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Zástupce ředitelky školy

Vyučované předměty: zeměpis, tělesná výchova

Konzultační hodiny:

jiri.kumstat@zsbenese.cz