Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Vyučované předměty: český jazyk, dějepis, občanská výchova, informatika

Konzultační hodiny:

jana.vlaskova@zsbenese.cz