Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Vyučované předměty: německý jazyk, občanská výchova, pracovní výchova – vaření, výtvarná výchova na 1. stupni

lenka.hlozkova@zsbenese.cz