Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Třídní učitelka 9. A

Vyučované předměty: anglický jazyk, výchova ke zdraví

Konzultační hodiny:

eva.brzobohata@zsbenese.cz