Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Vyučované předměty: anglický jazyk, výchova ke zdraví, konverzace v anglickém jazyce, pracovní výchova – práce v dílnách, informatika

eva.brzobohata@zsbenese.cz