Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Vyučované předměty: tělesná výchova, přírodopis, výchova ke zdraví

jakub.plisek@zsbenese.cz