Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

 

Šablony pro MŠ a ZŠ – prioritní osa 03 OP

Základní škola Dr. Edvarda Beneše Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace je zapojena do výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ – prioritní osa 03 OP, dále jen Šablony.

Název projektu: Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti

Registrační číslo projektu:                                         CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004470

Datum zahájení projektu:                                          1. 2. 2017
Předpokládané datum ukončení projektu:        31. 1.2019
Předpokládaná doba trvání:                                    
24 měsíců

Podporované aktivity:

 1. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – Inkluze
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – Čtenářská gramotnost
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin – Matematická gramotnost
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 56 hodin – Jazyková gramotnost
 • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ – Čtenářská gramotnost
 • Tandemová výuka na ZŠ
 • CLIL ve výuce na ZŠ
 1. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ
 • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
 • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 1. Spolupráce s rodiči žáků ZŠ