Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Ve čtvrtek 24. listopadu se po covidové pauze konal tradiční vánoční jarmark žáků 1. stupně a školní družiny.  Přípravy stánků a výzdoba školy probíhaly již od středy. Každá třída si vyzdobila svůj stánek, kde si potom rodiče a ostatní návštěvníci jarmarku mohli prohlédnout spoustu vánočních věcí, které žáci v rámci výuky vyrobili.

V dopoledních hodinách školu navštívily děti z mateřských školek. Nejdříve si zazpívaly s žáky naší školy koledy a pak zhlédly vánoční představení žáků 2. A .

Ve 14 hodin se jarmark otevřel již všem. Ve vestibulu školy si mnozí návštěvníci zazpívali s dětmi koledy a podívali se na vystoupení žáků 2. A. Poté pokračovali ke stánkům jednotlivých tříd.   

Všem, kteří nás přišli podpořit, moc děkujeme a věříme, že se zase společně sejdeme při dalších akcích školy. 

Velké poděkování patří všem žákům školy a pedagogům, kteří se na přípravě a průběhu jarmarku podíleli.