Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Již tradičně 5. prosince chodí na naší škole Mikuláš s anděly a čerty. Žáci 9. ročníku se pečlivě na tento den připravují, shání masky, vymýšlí, jak se nejlépe upravit, aby byli ve svém převleku k nepoznání. Samozřejmě se těší, jak obejdou všechny třídy, aby mohli pochválit a někdy i trochu vystrašit své mladší spolužáky. 

Tentokrát naši školu obcházeli tři Mikuláši se svým doprovodem. Děti se od rána nemohly dočkat až k nim dorazí a ukážou jim, co si pro ně připravily – někde byly slyšet básničky, v jiných třídách písničky. Nakonec samozřejmě Mikuláš všechny děti pochválil a předal jim odměnu, kterou si pro své žáčky připravili třídní učitelé.