Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

V rámci přírodovědného semináře připravili žáci sedmých a osmých ročníků pro žáky prvního stupně povídání o historii a tradici Dne stromů.  Žáci prvního stupně se dozvěděli, proč je důležité stromy sázet a proč o ně máme pečovat.

Jako každý rok, tak i letos se vybraní žáci z 8. B  zúčastnili akce „Za našimi stromy“ pořádané k oslavám Dne stromů v lesoparku Štěpánka. Základna ČSOP Klenice, která akci pořádá, připravila žákům 7 stanovišť s přírodovědně zaměřenými otázkami. Některé otázky byly snadné, několik poznávacích otázek bylo tvrdým oříškem i pro znalé.  Bohužel v letošním roce si žáci na závěr akce stromky nezasadili, ale podívali se, jak se daří stromkům, které zasadili v loňském roce.