Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

V pondělí 20. září 2021 se uskuteční volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků. Volby proběhnou od 14,00 do 16,30 ve vestibulu školy. Voleni budou dva zástupci rodičů.

Kandidáti z řad rodičů:

Poř. číslo Jméno, příjmení Bydliště Povolání Zákonný zástupce žáka
1. Bc. Miroslava Červená Katusice pedagog 8. ročník
2. Jan Dvořák Mladá Boleslav technik 8. ročník
3. Markéta Najmanová, M.A., PdD. Mladá Boleslav ID 4. ročník

9. ročník