Aldactone 50 Mg Prospecto Buy Crestor Cheap Clomid Online Buying Arcoxia Prospect 120mg Black Cialis Pharmacy Rx
Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Od 1. září 2013 pracuje na naší škole školní psycholog – Mgr. Marcela Drázská.

Ve škole je přítomna každé pondělí, úterý a čtvrtek od 9 hodin do 12 hodin. Termíny schůzky si můžete sjednat na telefonním čísle 724 233 430.

 

Školní psycholog na naší škole vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační., pracuje se žáky, pedagogy i rodiči.

Školní psycholog spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními zejména PPP, SPC, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány péče o děti a mládež.

V jakých situacích se můžete obrátit na školního psychologa?

ŽÁCI

 • když si nerozumíte se spolužáky a nevíte, jak to řešit…
 • když vám nejde učení, tak jak byste chtěli
 • když vás trápí něco osobního (strach, nemoc, tréma, hádky se spolužáky …)
 • když vás trápí něco doma, co nemáte komu říct
 • když se cítíte osamoceni mezi vrstevníky
 • když si potřebuješ o čemkoli popovídat
 • když si nejsi jistý volbou povolání nebo dalšího studia

RODIČE

 • pokud se Vám něco nedaří ve výchově dítěte
 • když vázne komunikace mezi Vámi a třídním učitelem
 • když máte pocit, že dítěti to nejde ve škole tak, jak by mělo
 • když se ve Vaší rodině dějí změny, které mohou mít dopad na psychiku dítěte (rozvod, nemoc …)
 • když má Vaše dítě jakékoli problémy (má strach, stěžuje si na kamarády, je zamlklé apod.)
 • jste v krizové situaci (změna prostředí, nemoc, rozvod …)

Konzultace může mít velký význam, může pomoci, ulevit a najít řešení.