Škola a projekty

Evaluační konference

 25. září proběhla na Základní škole Dr.E. Beneše v Mladé Boleslavi evaluační konference, která byla zakončením projektu č. CZ.1.07/1.1.32/02.0063 „Podpora technických dovedností a rozvoj tělesné zdatnosti žáků ZŠ v regionu Mladá Boleslav". Tento projekt byl na škole zahájen v květnu 2013.

V rámci konference ředitelka školy Mgr. Brigita Šulcová  seznámila účastníky s náplní projektu. Projekt se zabýval zvýšením kvality vzdělávání na Základní škole Dr. E. Beneše prostřednictvím aktivit zaměřených na výuku technických prací a tělesné výchovy. Projekt se zaměřil na rozvoj žáků jak na 1. tak i na 2. stupni ZŠ. Podporováno bylo také další vzdělávání pedagogů.

  S částí projektu Rozvoj tělesné zdatnosti žáků ZŠ v regionu Mladá Boleslav účastníky seznámila Mgr. Veronika Vinšová, která se podílela na natáčení hodin tělesné výchovy na prvním stupni, vzniku multimediální učebnice s ukázkovými hodinami a metodiky pro pedagogy. V rámci této části projektu bylo zakoupeno i mnoho nových pomůcek na výuku tělesné zdatnosti, Pedagogové se zúčastnili několika školení zaměřených na kompenzační cvičení u dětí, dále na vývoj, obratnost a vytrvalost. Přednášejícím byl z FTVS UK Doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.

S druhou částí projektu Podpora technických dovedností žáků ZŠ v regionu Mladá Boleslav seznámila všechny přítomné Bc. Eva Brzobohatá, Dis., která společně s Mgr. Libuší Šleglovou vytvořila  interaktivní výukový program, pracovní sešity technických prací pro 6. – 9. ročník a metodiku pro pedagogy. Zároveň bylo umožněno z financí projektu nově zrekonstruovat učebnu dílen, která byla otevřena v září 2013. Výrobky, které žáci vyrobili během roku v nové učebně dílen, představili v rámci výstavy, která proběhla v červnu 2014.

V rámci projektu žáci školy navštívili střední školy - ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod; Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 a dále měli možnost navštívit vysokou školu ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. O průběhu těchto návštěv informovaly žákyně školy ve svých prezentacích.

Součástí projektu byla i zahraniční stáž v Německu. Žáci navštívili školy s přírodovědným a technickým zaměřením a porovnávali studium a technické vybavení na školách v zahraničí a v České republice. Prezentaci z této stáže si opět připravili žáci školy.

Zhodnocení projektu a vyhodnocení dotazníkového šetření, které probíhalo v závěrečné části projektu provedl Mgr. Luboš Rambousek, který je projektovým manažerem.

Na závěr konference proběhla diskuze a výměna zkušeností mezi pedagogy základních a středních škol, kteří se konference zúčastnili. 

 

 

Další fotografie z konference naleznete ve fotogalerii.


Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 29. 09. 2014

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl