Žákovský parlament

Žákovský parlament


Dne 17.10.2008 se sešel poprvé žákovský parlament. Zástupci jednotlivých tříd se sešli ve sborovně s ředitelem, zástupcem ředitele školy, školním metodikem prevence a výchovnou poradkyní. Na první schůzce jsme se domluvili, kdo bude v letoším roce stát v čele parlamentu. Možná vás napadá otázka, na co takový žákovský parlament je. Měl by sloužit k tomu, aby se zlepšila komunikace a vzájemné vztahy mezi žáky a učiteli, stejně tak vztahy mezi žáky navzájem, aby měli žáci možnost se aktivně zapojit do dění ve škole, aby byly prosazeny zajímavé názory, náměty a postřehy žáků atd. 

Na druhou stranu ne vše, co žáci navrhují, se dá realizovat.

Společně se budeme scházet alespoň 1 krát měsíčně. Žákovský parlament slouží také k tomu, abychom prostřednictvím zástupců jednotlivých tříd prosadili určité myšlenky mezi ostatními žáky.


Informační e-mail Autor: Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka ZŠ | Vydáno dne 26. 11. 2012

Žákovský parlament

Zápisy ze schůzek zástupců školního parlamentu

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl