Školská rada

Školská rada

23. února 2015 svolala ředitelka školy Mgr. Brigita Šulcová  první zasedání nově zvolené školské rady.

Školská rada si zvolila svého předsedu a zapisovatele. Zároveň schválila jednací řád školské rady a seznámila se s ročním plánem školy.

Případné podněty a připomínky můžete zaslat na uvedené e-mailové kontakty členů rady.


Členy Školské rady naší školy jsou: 
p. Jan Dvořák - zástupce nezletilých žáků
ing. Helena Melicharová - zástupce nezletilých žáků, h.melichac@gmail.com

Mgr. Pavla Čermáková - učitelka, zapisovatelka, pavla.cermakova@zsbenese.cz
Mgr. Jitka Kendíková - učitelka, předsedkyně, jitka.kendikova@zsbenese.cz
pí. Vladimíra Nepilá -  za zřizovatele školy

pí. Renata Pocová - za zřizovatele školy

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 03. 03. 2015 | celý článek

Školská rada

ŠKOLSKÁ RADA

 

Podle §167 a §168 Zákona č. 561/2004 Sb. je na ZŠ Dr. E. Beneše zřízena školská rada. Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 


Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. 


Školská rada: 

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

  • schvaluje školní řád

  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

  • projednává inspekční zprávy ČŠI

  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli atd.

Podrobnosti – viz výše uvedený zákon. 

 

 


Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 03. 03. 2015

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl