Vzdělávací oblast

Vzdělávací oblast

Vzdělávací oblast


1. stupeň
1. – 5. ročník:
dle ŠVP "škola bez stresu"

2. stupeň
6. – 9. ročník:
dle ŠVP "škola bez stresu"

Od 1. ročníku jsou ustanoveny sportovní třídy se zaměřením na lední hokej, s upraveným učebním plánem s větším počtem vyučovacích hodin TV.

Priority ŠVP
- výuka AJ od 1. ročníku
- výuka informatiky od 4. ročníku
- výuka druhého cizího jaz. (NJ), (RJ) od 7. roč.

Předměty prohloubeného výkladu 

8. ročník:
přírodopisné praktikum
chemické praktikum

9. ročník:
fyzikální praktikum
matematické praktikum
literární výchova

Volitelné předměty

7. ročník:
konverzace v AJ
informatika
pracovní výchova
sportovní hry

8. ročník:
konverzace v AJ
informatika
pracovní výchova
sportovní hry

9. ročník:
matematické praktikum
konverzace v AJ
technická praktika
přírodovědné praktikum
sportovní hry

Nepovinné předměty

1. – 5. ročník:
náprava řeči a poruch učení
2. – 5. ročník:
sportovní hry
8. – 9. ročník:
sportovní hry
6. – 9. ročník:
sportovní hry – basketbal
5. ročník:
informatika

Zájmové kroužky

1. – 7. ročník:
rytmika
1. - 5. ročník:
aerobic
1. – 5. ročník:
keramika

наращивание ногтей акрилом


Informační e-mail Autor: Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka ZŠ | Vydáno dne 29. 11. 2007

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl