Novinky

Memoriál Gustava Lachmana

 Ve dnech 26. - 27. 12. 2014 se koná již 43. ročník Memoriálu Gustava Lachmana, v kterém budou hokejisté 6. třídy obhajovat loňské vítězství.

Plakát ke stažení zde.

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 19. 12. 2014 | celý článek

Novinky

Vánoční přání

 Krásné svátky vánoční, mnoho štěstí a zdraví v roce 2015.

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 17. 12. 2014 | celý článek

Novinky

Přednáška pro žáky 5. - 9. ročníků

Dne 10. 12. naši školu navštívil odborník na vztahy mezi lidmi emeritní policejní rada plk. JUDr. Miloslav Dočekal,  který pracoval třicet sedm let u kriminální policie, šéfoval oddělení vražd, je držitelem odznaku veterána Policie České republiky

Dozvěděli jsme se, co je a co není šikana, jak se jí bránit, jaká máme práva vůči agresorům. Dále nám pan Dočekal vyprávěl příběhy z praxe a ze života. Dokonce nám řekl i svůj vlastní příběh ze svého mládí, který většinu z nás vzal za srdce. Doufáme, že si co nejvíce našich spolužáků něco zapamatovalo a ocenili bychom další besedu s dalšími zajímavými tématy jako bylo toto.

Petra, Natálie, Aneta a Aneta z 9.A

Další fotografie zde.

 

 

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 14. 12. 2014 | celý článek

Novinky

Výlet do adventních Drážďan

Opět po roce, přesně na den, zavítali v úterý 9. prosince žáci naší školy do adventních Drážďan. Cesta začala v 7 hodin ráno a proběhla hladce. Před desátou hodinou jsme sjeli z dálnice a naskytl se nám pohled na věže a kopule drážďanských kostelů a historických budov. Vše bylo zalito sluníčkem a slunečné počasí nám vydrželo celý den. Po okružní jízdě městem jsme se pod vedením naší paní průvodkyně vydali na krátkou procházku po historické části Drážďan. Někteří z nás ji završili návštěvou vyhlídky na známém kostele Frauenkirche.

Pak následoval rozchod na jednom z nejstarších vánočních trhů Striezelmarktu. Poté jsme už jen vnímali vánoční atmosféru, která na nás dýchala na každém kroku. Někteří pořídili i dárečky pro své blízké. Natěšeni na Vánoce jsme se ve večerních hodinách šťastně vrátili domů.

Hana Chadimová

Další obrázky naleznete v naší fotogalerii.

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 14. 12. 2014 | celý článek

Novinky

Čerti ve škole

5. prosince probíhal ve škole čertovský den .

Jednotlivé třídy navštívil Mikuláš se svým doprovodem. Pro ty hodné měl Mikuláš s anděly nějakou sladkost  a čerti zase domluvili několika hříšníkům. Sem tam ukáplo i pár slziček, ale všichni nakonec slíbili, že už budou hodní 

 Další fotografie naleznete ve fotogalerii.

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 05. 12. 2014 | celý článek

Novinky

Vánoční jarmark

Již od středy se celá škola připravovala na čtvrteční vánoční jarmark, žáci si upravovali své stánky, zdobili školu, probíhaly poslední zkoušky na zpívání vánočních koled.

Ve čtvrtek od devíti hodin školu postupně navštívilo několik tříd z mateřských škol. Po úvodním společném zazpívání koled se dětí se ujmula Barborka, která je provedla po škole a ukázala jim jednotlivé stánky.

Odpoledne si návštěvníci jarmarku mohli ve vestibulu školy zazpívat koledy, prohlédnout prezentaci školy a zakoupit první číslo našeho časopisu EneBene z 3ky. V jednotlivých stáncích tříd si mnozí vybrali různé vánoční dekorace, které si na jarmark připravili žáci školy v rámci výuky, mnoho krásných výrobků vyrobily děti doma s rodiči. Po prohlídce stánků a nákupu vánoční výzdoby si mohli návštěvníci odpočinout v kavárně, kterou si připravili žáci 9. ročníku. Ve své kavárně Casalinga nabízeli zákusky, které pomohly upéct maminky a babičky, velký zájem byl i o párky v rohlíku. Mnozí  si poseděli a popovídali u kávy či čaje. 

V rámci jarmarku probíhal i den otevřených dveří,  školu tedy navštívili i budoucí prvňáčci s rodiči. Ti měli možnost prohlédnout si jednotlivé učebny, tělocvičnu, počítačovou učebnu, byli seznámeni s chodem školy, výukou. Samozřejmě byl i dostatek prostoru na zajímavé dotazy, které jsme se snažili rodičům zodpovědět.

Všem, kteří nás přišli podpořit na náš jarmark, moc děkujeme a věříme, že se zase společně sejdeme při dalších akcích školy. 

Velké poděkování patří všem žákům školy a pedagogům, kteří se na přípravě a průběhu jarmarku podíleli.

Fotografie z jarmarku najdete ve fotogalerii.

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 05. 12. 2014 | celý článek

Novinky

Den otevřených dveří, vánoční jarmark

Dne 4. prosince 2014 proběhne na naší škole od 9 hodin Den otevřených dveří. 

Zároveň se od 13 hodin bude konat vánoční jarmark, na kterém si můžete zakoupit výrobky žáků školy.

 

 

 

 

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 03. 12. 2014 | celý článek

Novinky

Sbírka pro psí útulek

 Na naší škole probíhá každoroční sbírka pro psí útulek v Lysé nad Labem.

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 02. 12. 2014 | celý článek

Novinky

Sovy na sále

 V rámci přednášky, která se uskutečnila ve škole pro všechny žáky naší školy, jsme se dozvěděli základní ale i velmi zajímavé informace o životě sov. Přednáška byla spojena s ukázkami živých exemplářů v letu.

Žáci měli možnost blíže poznat sovu pálenou, puštíka obecného, sovu sněžnou, kalouse ušatého a další.

Fotografie z této velmi zajímavé přednášky naleznete ve fotogalerii.

 

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 28. 11. 2014 | celý článek

Novinky

Nadějné hlavy z Benešovky

 V říjnu se přihlásil náš školní tým ve složení Silke Pařízková (9.A),  Aneta Rosenbergová (9.A), Lukáš Horák (9.A) a Lukáš Lhota (8.A) do Brněnské logické hry – BRLOH. Tato hra je určena pro žáky základních škol a víceletých gymnázií. Do soutěže se přihlásilo celkem 535 týmů z České i Slovenské republiky.

 Žáci postupně řešili ve třech internetových kolech logické úlohy z různých oblastí – matematika, chemie, hudební výchova, počítače, literatura, přírodopis, všeobecný přehled. Vzhledem k tomu, že náš tým úspěšně vyřešil 26 úloh z 30, postoupil do malého finále, které proběhlo v úterý 25. 11. 2014 na internetu od 16,00 do 18,00 hodin. V této části žáci řešili 20 logických úloh, kdy ale část zadání byla ve slovenském jazyce. I v tomto kole si náš tým vedl velice dobře a nakonec skončil na celkovém 54. místě. Z 346 přihlášených základních škol jsme se umístili na 23. místě.

V rámci hodnocení Středočeského kraje získali naši žáci celkové  5. místo (70 týmů)  a 2. místo ze základních škol Středočeského kraje.

Všem čtyřem moc gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 26. 11. 2014 | celý článek

Novinky

Žákovská knížka

 Vážení rodiče,

od listopadu jsme pro Vás zřídili na stránkách školy www.zsbenese.cz přístup k internetové žákovské knížce.

Na třídních schůzkách obdržíte přístupový kód a heslo, pomocí kterých se přihlásíte do internetové žákovské knížky Vašeho dítěte.  Vyučující zde budou zadávat známky, které obdrží Vaše děti při výuce, známky budou nadále zapisovány v klasických žákovských knížkách. 

Tímto krokem se snažíme vyhovět požadavkům rodičům, aby měli přehled o prospěchu dětí ( bohužel některé děti úmyslně zapírají ve škole žákovské knížky nebo naopak tvrdí rodičům, že žákovskou knížku u sebe nemají). 

Pokud se nedostavíte na třídní schůzky, můžete si domluvit termín s třídním učitelem, kdy se dostavíte do školy pro přístupové údaje. Tyto údaje po žácích posílat nebudeme, předáme je pouze osobně zákonnému zástupci.

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 24. 11. 2014 | celý článek

Novinky

Svatební obřad

 V rámci občanské výchovy jsme se naučili jak vzniká rodina, co je manželství, registrované partnerství. Jelikož svatba je velikou událostí a krokem v partnerském životě, takovou malou svatbu jsme si vyzkoušeli i u nás ve třídě.

Svatební obřad proběhl v pátek 14.11.2014. Jak se nám to povedlo, se můžete podívat do fotogalerie. My jsme si svatbu užili od  vytváření svatebního oznámení až po slavnostní  obřad, hostinu a krátkou ukázku svatebních zvyklostí.

žáci 6.B

 

Fotografie ze svatebního obřadu naleznte ve fotogalerii.

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 18. 11. 2014 | celý článek

Novinky

Za našimi stromy

Již osmý ročník soutěže "Za našimi stromy" pořádanou u příležitosti dne stromů zorganizovala v pondělí 20. října ZO ČSOP Klenice na Štěpánce. Cílem soutěže je rozšířit žákům a studentům vědomosti o našich dřevinách a poznávací soutěží je s nimi i blíže seznámit. Na závěr soutěže tradičně žáci a studenti sází stromy, v letošním roce se podařilo zasázet 15 dubů letních.

 Celkem se soutěže zúčastnilo 16  družstev ze základních škol a gymnázií v Mladé Boleslavi a okolí. Naši školu reprezentovala dvě družstva dívek z 8.B ve složení: Adéla Bolková, Adéla Buchnarová, Petra Ivančíková, Silvia Kobíková, Imana Mamaeva, Veronika Pechová a Eliška Šafránková.

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 27. 10. 2014 | celý článek

Novinky

Sbírka na kočkodana zeleného

 Ve čtvrtek 16. října 2014 se uskutečnila laboratorní práce 8. ročníků v ZOO Liberec.

Při této příležitosti byla předána finanční sbírka, kterou uspořádali žáci 1. a 2. stupně na sponzorování Kočkodana zeleného. Zástupci školy obdrželi dárcovský list a dozvěděli se některé zajímavosti ze života kočkodanů.

Všem dárcům děkujeme.

 Fotografie ze ZOO Liberec naleznete zde.

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 21. 10. 2014 | celý článek

Novinky

Keramika pro školky

 V průběhu měsíce října navštíví postupně naši keramickou dílnu 150 dětí z MŠ Štěpánka. Děti si prohlédnou dílnu a v rámci návštěvy si vymodelují krásné dárečky pro rodiče.

Všem dětem děkujeme za návštěvu a těšíme se na další společné tvoření.

Karla Rejmanová

 

Další obrázky naleznete ve fotogalerii.

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 15. 10. 2014 | celý článek

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl