Novinky

Vánoční projekt

  V úterý 25. října 2016 proběhlo losování zemí v rámci projektu Vánoční zvyky ve světe. Zástupci tříd si vylosovali tyto státy:

6. A - Itálie, 6. B - Austrálie, 7. A - Velká Británie,  7. B - Rusko, 8. A - USA, 8. B - německo, 9. A - Francie, 9. B - Španělsko.

 

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 30. 10. 2016 | celý článek

Novinky

Stále mladá Benešovka – 80 let

 V sobotu 10. září 2016 proběhl na naší škole Den otevřených dveří, který se konal u příležitosti 80. výročí jejího otevření. První návštěvníci dorazili již před desátou hodinou a postupně školu navštívilo téměř 180 zájemců o prohlídku. Přišlo i mnoho bývalých absolventů, mezi kterými byly i žákyně, které v roce 1936 nastupovaly do 1. třídy naší školy.

Návštěvníci i absolventi si mohli prohlédnout veškeré prostory budovy a společně zavzpomínali na léta strávená ve škole. Nejvíce času většina návštěvníků strávila ve třídě, kde byla k nahlédnutí kronika školy z let 1936 – 1958, fotoalbum z konce šedesátých let, původní stavební plány budovy školy, třídní knihy a výkazy. Zájemcům jsme umožnili nahlédnout i do výkazů, kde bylo zaznamenáno jejich hodnocení během školní docházky. Absolventi školy obdrželi Pamětní list  a propisovací tužku s logem školy. Během celého dne zde panovala velice příjemná atmosféra, při posezení u kávy a malého občerstvení jsme si poslechli od návštěvníků spoustu příběhů a vzpomínek na léta strávená na Benešovce. Byli jsme potěšeni slovy díků za příjemně strávený den i za fotografie školy a vysvědčení, které někteří přinesli s sebou k nahlédnutí a popřípadě nám i věnovali.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se rozhodli využít sobotní den k návštěvě naší školy a věříme, že na tento den budou dlouho vzpomínat tak jako my.

 

Další fotografile naleznete zde ve fotogelerii.

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 13. 09. 2016 | celý článek

Novinky

Patrik Medáček zvítězil na republikovém finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů

 Patrik Medáček se jako vítěz krajského kola zúčastnil republikového finále OVOV. Závody se konaly od 8. do 10. září v Brně. Po prvním dni patřilo Patrikovi 12. místo, ale druhý den začaly jeho silné disciplíny, v nichž se třikrát přehoupl přes hranici tisíce bodů. Výsledkovou listinou stoupal výš, až před závěrečným během na tisíc metrů ztrácel na vedoucího závodníka 35 bodů. „Kilák“ je ale Patrikovým parádním během a v osobním rekordu si doběhl pro vítězství v rozběhu. V tu chvíli věděl, že bude nejhůře třetí a musel dlouhé minuty čekat na rozběhy největších soupeřů.

Dočkal se a ve výsledkové listině se objevilo: Patrik Medáček – ZŠ Dr. E. Beneše Ml. Boleslav – první! Srdečně gratulujeme!

 

60m

8,46

888

Dálka

5,12

759

Medicinbal

15,80

863

Shyby

71

670

Švihadlo

176

496

Trojskok

8,71

1011

Kliky

103

1410

Leh-sed

97

880

Míček

46,00

556

1000m

3:10

1010

Celkem 1. místo

 

8543

 

  

    

Další fotografie z vítězného Patrikova závodu najdete zde ve fotogalerii.

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 11. 09. 2016 | celý článek

Novinky

1. září 2016

  1. září byl na naší škole slavnostně zahájen školní rok 2016/2017. Do naší školy nastoupilo 77 prvňáčků.

Jménem vedení města přišel pozdravit nové školáky ve třech prvních třídách i náměstek primátora Michal Kopal. Představitel města ve všech třech třídách přeplněných dětmi i jejich rodiči a dalšími příbuznými popřál začínajícím školákům hodně pěkných zážitků i chuť do učení. Všechny první třídy se dočkaly nového vybavení, škola má také dokončenou modernizaci sportovních ploch ve svém areálu.

Všech 518 žáků srdečně přivítala ve škole i paní ředitelka Mgr. Brigita Šulcová, která popřála prvňáčkům, aby se jim ve škole dařilo a našli si nové kamarády. Nejstarším žákům-deváťákům, popřála, aby jejich snažení po celou školní docházku na naší škole bylo korunováno přijetím na střední školu, kterou si vyberou, nebo si již vybrali.

Na závěr svého proslovu paní ředitelka vyslovila přání, aby tento letošní školní rok byl úspěšný jako roky předchozí. A do nadcházejících 10 měsíců popřála všem hodně štěstí, úspěchů, spokojenosti s dosaženými výsledky a především pevné zdraví. 

 

 

Další fotografie naleznete ve fotogalerii.

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 06. 09. 2016 | celý článek

Novinky

Pozvánka pro budoucí prvňáčky

 Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci!

Zveme Vás v úterý 30. srpna 2016 od 16,00 na naše společné odpoledne plné her a zábavy. Seznámíte se s paní učitelkou, novými kamarády a prohlédnete si školu.

Těšíme se na Vás

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 25. 08. 2016 | celý článek

Novinky

Zahájení školního roku 2016/2017

  Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017 proběhne 1. září 2016 v 8,00 v jednotlivých učebnách.

1. září probíhá výuka od 8,00 do 8,45. 

2. září končí výuka na 1. stupni v 11,40, na 2. stupni ve 12,35.

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 09. 08. 2016 | celý článek

Novinky

Den otevřených dveří

  U příležitosti 80. výročí otevření školy pořádáme 10. září 2016 Den otevřených dveří. 

Pozvánka

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 09. 08. 2016 | celý článek

Novinky

Den dětí

 V úterý 7. června uspořádali žáci 9. A zábavné dopoledne pro děti z mateřských školek u příležitosti MDD. Na děti čekaly různé pohádkové postavy, u kterých děti plnily zábavné úkoly – poznávaly pohádky, zvířátka, lovily rybičky, sbíraly kytičky a trochu i sportovaly. Po splnění všech úkolů na každého čekala sladká odměna.

Odpoledne proběhla schůzka rodičů budoucích prvňáčků. Zatímco se rodiče seznamovali ve třídách s třídními učitelkami, tak děti soutěžily na školním hřišti, kde na ně opět čekali deváťáci na jednotlivých pohádkových stanovištích.

Doufáme, že se našim budoucím prvňáčkům odpoledne líbilo a již se těší mezi nás.

Fotografie naleznte ve fotogalerii.

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 08. 06. 2016 | celý článek

Novinky

Školní akademie

1. června proběhla školní akademie naší školy. Akademie, která se konala u příležitosti 80. výročí založení školy, proběhla před zcela zaplněným sálem ve Škoda Muzeu.

V úvodu uvítala všechny návštěvníky paní ředitelka Mgr. Brigita Šulcová a zároveň při této slavnostní příležitosti pozvala přítomné na den otevřených dveří, který se bude konat k 80. výročí školy v sobotu 10. září 2016.

Celou akademií nás provázeli žáci 9. ročníku Petra Ivančíková a Jakub Hypša. V průběhu akademie postupně vystoupila většina žáků školy, střídala se pěvecká, taneční,  recitační i herecká vystoupení. Všechna vystoupení sklidila velký potlesk. Na závěr se s námi rozloučili žáci 2. stupně písničkou "Benešovka - škola naše". 

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 08. 06. 2016 | celý článek

Novinky

Pozvánka pro budoucí prvňáčky

 

Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci!

Zveme Vás v úterý 7. 6. 2016 od 16:00 hod. na naše první společné odpoledne plné her a zábavy. 

Seznámíte se s novými kamarády i s paní učitelkou a prohlédnete si školu.

Zároveň proběhne schůzka rodičů s paní ředitelkou a třídními učitelkami budoucích prvních tříd.

Těšíme se na Vás! 

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 02. 06. 2016 | celý článek

Novinky

Školní akademie

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 29. 05. 2016 | celý článek

Novinky

Sběr hliníku

Ve středu 18.5.2016 v 8 hodin končí letošní soutěž Sběru hliníku.

Do této doby je možno přinést poslední hliník.

Všem moc děkujeme.

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 16. 05. 2016 | celý článek

Novinky

Schůzka - školní jídelna

 Vážení rodiče,

zveme Vás na schůzku s Bc. Lenkou Vernerovou Lhotkovou, ředitelkou školní jídelny a Mgr. Brigitou Šulcovou, ředitelkou ZŠ Dr. E. Beneše ohledně stravování Vašich dětí ve školní jídelně.

Schůzka se uskuteční v úterý 24. května 2016 od 15,00 hodin ve školní jídelně.

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 09. 05. 2016 | celý článek

Novinky

ENEBENE Z 3KY obsadil 2. misto v soutěži

Náš školní časopis Ene Bene z 3ky jsme přihlásili do celorepublikové soutěže školních časopisů, po splnění všech podmínek soutěže jsme dne 15. dubna jsme jeli na pozvání do Prahy na Vyšší odbornou školu publicistiky se zástupci redakční rady Samuelem Černým ze 7. A, Marií Šulcovou ze 7. B a šéfredaktorkou Petrou Ivančíkovou z 9. B. Konkurence ze všech krajů České republiky byla veliká, v aule vysoké školy se sešlo asi 200 zástupců školních redakcí se svými učiteli.

Přijetí výborné, následovaly tvůrčí dílny, workshopy například mediální výchova, improvizace, hrátky s češtinou, jak rychle napsat zprávu a základy moderování. Po nabitém dopoledni a po občerstvení jsme se sešli ve 12, 30 hodin v aule, kde proběhlo slavnostní vyhlašování výsledků z českých krajů.

Nedělali jsme si žádné iluze, byly tam časopisy, které žáci píšou 10 let, my tvoříme druhým rokem.

A pak na závěr přišel úplný radostný šok, náš časopis obsadil v kategorii časopisů 2. stupně 2. místo za Středočeský kraj za titulku, obsah a postupuje do celorepublikové soutěže, kde se utká i s moravskými časopisy v Brně. Proběhlo předání diplomu, drobných cen a fotografování redakce profesionálními fotografy. Petra Ivančíková ještě předvedla velmi pěknou prezentaci týkající se vzniku časopisu a práce redakční rady, za což byla od samotného pana ředitele Vyšší odborné školy pochválena.

Děkujeme všem, kteří se na časopisu podíleli.

Mgr. Lenka Minaříková

 

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 20. 04. 2016 | celý článek

Novinky

Pythagoriáda

 Ve středu 23. března proběhlo v kategorii 5. ročník okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Naši školu úspěšně reprezentovala Adéla Hladíková z 5. A, která ziskem 12 bodů z 15 možných v soutěži zvítězila.

Adélce moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 01. 04. 2016 | celý článek

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl