Novinky

Sbírka pro psí útulek

 Dne 16. prosince navštívili žáci 7. ročníku psí útulek v Lysé nad Labem. Měli možnost si celý útulek prohlédnout, ale hlavně předali různé dobrůtky a drobnosti, které se ve škole vybraly v rámci již tradiční sbírky pro tento útulek.

Po návštěvě útulku se žáci ještě zajeli podívat do skanzenu v Přerově nad Labem, kde si prohlédli Vánoční výstavu – Lidové Vánoce v Polabí.

Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli. 

Fotogalerie

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 08. 01. 2017 | celý článek

Novinky

Vánoční zpívání

 Před vánočními prázdninami jsme si již tradičně zazpívali vánoční koledy, popřáli si krásné Vánoce a mnoho úspěchů v roce 2017. 

 

Fotogalerie

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 08. 01. 2017 | celý článek

Novinky

Zápis do prvních tříd

  Zápis do první třídy pro školní rok 2017/2018 se v Mladé Boleslavi koná 7. a 8. dubna 2017.

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 08. 01. 2017 | celý článek

Novinky

Vánoční zvyky ve světě

 Před Vánocemi proběhl na naší škole projektový den „Vánoční zvyky ve světě“. Každá třída 2. stupně si připravila krátký program, v kterém ukázala, jak se tráví Vánoce v jiných zemích.

Na návštěvníky školy čekaly vánočně vyzdobené třídy, ve kterých žáci prezentovali zvyky různých států. Mohli jsme se seznámit s tradicemi v Itálii, Austrálii, Velké Británii, Rusku, Německu, USA, Francie a Španělska. Dopoledne žáci předvedli svůj program mladším spolužákům z 1. stupně a odpoledne se na program přišlo podívat mnoho rodičů, kamarádů a známých.

Poděkování za organizaci této předvánoční akce patří všem žákům a pedagogům, kteří se na ní podíleli.

 Další fotografie naleznete ve fotogalerii.

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 07. 01. 2017 | celý článek

Novinky

Vánoční představení

  V předvánočním čase si pro své spolužáky prvního stupně připravili krátký program jejich spolužáci z tanečního, pěveckého a literárně-dramatického kroužku.

Nejprve se představily děti, které navštěvují taneční kroužek pod vedením paní učitelky Votrubcové, se svým vánočním tanečním vystoupením. Dále jsme si společně s dětmi z pěveckého kroužku zazpívali koledy, které si děti připravily s paní učitelkou Volavkovou. Nakonec nás čekalo krásné představení o Narození Ježíška, které si nacvičili žáci dramatického kroužku za podpory paní učitelky Charvátové a Flodrmanové.

Všem děkujeme za krásná vystoupení a těšíme se na další příjemné setkání.

Fotogalerie.

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 07. 01. 2017 | celý článek

Novinky

Beseda s patrony v kině

 Ve čtvrtek 15. prosince dostali žáci prvního stupně od BK Mladá Boleslav vánoční dárek. Patroni sportovních tříd. Patroni sportovních tříd – Radan Lenc, Pavel Musil, Lukáš Pabiška a Jan Hanzlík odpovídali v kině CineStar na sportovní otázky ale samozřejmě i otázky  týkající se Vánoc.

Děti se i pobavily, když například Honza Hanzlík coby kapitán oznámil, že se všichni v kabině po Vánocích zváží, a kdo přibere, bude platit pokutu, odpověděl Lukáš Pabiška, že tedy radši vůbec jíst nebude.

Po krátkém povídání se děti podívaly na pohádku Anděl Páně 2, jejíž promítání jim zajistil právě BK Mladá Boleslav.

   

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 20. 12. 2016 | celý článek

Novinky

ZÁJEZD DO ADVENTNÍCH DRÁŽĎAN

  V úterý 6. prosince se uskutečnil každoroční zájezd do předvánočních Drážďan. Absolvovali jsme okružní jízdu městem, při které nás paní průvodkyně seznámila s nejzajímavějšími místy.

Poté jsme zamířili k nedalekému zámku Moritzburg, kde byla před více než čtyřiceti lety natáčena naše pohádka Tři oříšky pro Popelku. Měli jsme možnost navštívit velmi pěknou interaktivní výstavu k této pohádce. Kdo chtěl, odvezl si i oříšek pro štěstí.

Pak náš autobus opět zamířil do centra Drážďan. Přibližně za dvacet minut nás páni řidiči vyložili za drážďanským Zwingerem a my jsme se vydali na krátkou procházku historickým centrem. Tu jsme zakončili na slavném vánočním trhu Striezelmarkt, který se pravidelně koná již od roku 1434. Pak už všichni dostali rozchod, aby si každý mohl prohlédnout, co ho nejvíce zajímalo, ochutnat dobroty na vánočním trhu, případně nakoupit i nějaké vánoční dárky. I ti, kteří byli v Drážďanech již po několikáté, odjížděli nadšeni a znovu okouzleni nádherným vánočním trhem. 

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 14. 12. 2016 | celý článek

Novinky

Čertovský den

  Jako každoročně naši školu navštívil 5. prosince Mikuláš se svým doprovodem. Postupně se zastavili v jednotlivých třídách, kde si pro ně děti připravily písničku nebo básničku. Většina dětí byla odměněna nějakou sladkostí. Čerti ale museli domluvit taky pár hříšníkům, některým ukápla i slzička ale všichni slíbili, že se polepší.

 

Další fotografie naleznete ve fotogalerii.

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 05. 12. 2016 | celý článek

Novinky

Podzimní den s Duchem v 1.B

 Ve středu 2. listopadu jsme prožili den zasvěcený podzimu. Povídali jsme si o podzimu a jeho měsících, o tom jaké změny se dějí v přírodě, na zahradě, ale i v životě lidí.

Dušičky nám přišla připomenout vzácná návštěva. Do třídy zavítal moudrý „Duch rostlin“, který nám přinesl spoustu zajímavých podzimních plodů a úkolů.  A tak jsme např. po hmatu poznávali dýně, jablka, kaštany, …  a pak je malovali, hádali ochutnávku, zkoušeli těžký úkol na udržení rovnováhy, psali do pracovních listů a také se seznámili s tím, jak si připomínáme „Památku zesnulých“ v naší zemi a jak lidé v zemích anglicky mluvících. Velké nadšení způsobila i krátká dramatizace v angličtině.

Další fotografie naleznete ve fotogalerii.

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 29. 11. 2016 | celý článek

Novinky

Rozsvěcení stromečku

  V pondělí 28. listopadu se v naší škole rozsvítil vánoční strom a žáci prvního stupně slavnostně přivítali adventní čas.

Dověděli jsme se, že slovo „advent“ je latinské a v překladu znamená „příchod“. Lidé se v tomto čase připravovali na příchod (narození) Spasitele, jinak taky Mesiáše, Krista. V adventním čase má svátek několik významných světců a s těmito dny je spojeno mnoho zvyků, pověr a magických praktik. Jakýmsi měřítkem adventu jsou čtyři adventní neděle. První je „železná“, druhá „bronzová“, třetí se nazývá „stříbrná“ a poslední „zlatá“ je nejblíže Štědrému dni. Adventní období tedy trvá asi čtyři týdny a pro české děti každoročně vrcholí 24. prosince na Štědrý den.

Původní zvyky dodržují nejvíce starší lidé a střední generace. Cílem našeho školního projektu „České Vánoce“ je tyto zvyky oživit, přiblížit si tradice našich předků. Hluboce vnímat jednotu a společenství mezi sebou navzájem. Sdílet společně radost, najít si čas jeden na druhého, pochopit, že nejkrásnější je obdarovávat.

Paní učitelka Charvátová za nás všem dětem, paním učitelkám i všem lidem dobré vůle popřála advent naplněný tvořivostí, radostí a slavnostní atmosférou a krásné Vánoce.

Na závěr jsme si společně zazpívali písničkou Vánoce, Vánoce.

  

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 29. 11. 2016 | celý článek

Novinky

Adopce ovečky "Sněhurky"

  Žáci naší školy se rozhodli adoptovat zvířátko v MINI ZOO Domu dětí a mládeže v Mladé Boleslavi. Ve škole byla uspořádána finanční sbírka v rámci 1. a 2. stupně. Po anketě, která ve škole proběhla, byla vybrána ovečka „ Sněhurka“.

Všem dárcům děkujeme.

 

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 29. 11. 2016 | celý článek

Novinky

Návštěva v 1. B

 Přišla k nám na návštěvu... KORÁLOVKA!

Před časem nás ve třídě navštívila Danova maminka s mládětem Korálovky sedlaté.

V ranním kruhu nám vyprávěla o roztomilém „háděti“ jménem „Y“ spoustu zajímavostí.  Žáci si korálovku prohlédli zblízka, dozvěděli se, např. kde žije, čím se živí, jak si svléká kůži a mnoho dalšího. Nakonec  ji namalovali a sami napsali slovo KORÁLOVKA.

Tímto Danovi a jeho mamince moc děkujeme.

V. Králová a 1.B.

(pro ilustraci: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kor%C3%A1lovka_sedlat%C3%A1 )

 

 

Další fotografie naleznete zde ve fotogalerii.

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 06. 11. 2016 | celý článek

Novinky

Patronace hokejových tříd

 Ve čtvrtek 3. 11. 2016 proběhla na naší škole tradiční společná akce školy a BK Mladá Boleslav, Patronace sportovních tříd.

Do školy zavítali hráči BK Mladá Boleslav, kteří jsou patroni jednotlivých sportovních tříd. Všechny přítomné přivítala ředitelka školy Mgr. Brigita Šulcová. Zástupce každé hokejové třídy položil svému patronovi otázku, na kterou hráči ochotně odpovídali. Na závěr patroni předali svým třídám patronační list, společně se s žáky vyfotili a rozdali mnoho podpisů.

Seznam patronů pro sezonu 2016/2017

  • 1. třída: Jan Hanzlík, Marek Trončinský
  • 2. třídy: Jan Lukáš, Tomáš Voráček
  • 3. třída: Lukáš Pabiška, Matěj Stříteský
  • 4. třída: Radan Lenc
  • 5. třída: Tomáš Hyka
  • 6. třída: Jan Holub
  • 7. třída: Pavel Musil
  • 8. třída: Jakub Klepiš
  • 9. třída: Martin Látal

Další fotografie naleznete ve fotogalerii zde.

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 06. 11. 2016 | celý článek

Novinky

Návštěva v 1. B

 Přišla k nám na návštěvu... KORÁLOVKA!

Před časem nás ve třídě navštívila Danova maminka s mládětem Korálovky sedlaté.

V ranním kruhu nám vyprávěla o roztomilém „háděti“ jménem „Y“ spoustu zajímavostí.  Žáci si korálovku prohlédli zblízka, dozvěděli se, např. kde žije, čím se živí, jak si svléká kůži a mnoho dalšího. Nakonec  ji namalovali a sami napsali slovo KORÁLOVKA.

Tímto Danovi a jeho mamince moc děkujeme.

V. Králová a 1.B.

(pro ilustraci: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kor%C3%A1lovka_sedlat%C3%A1 )

 

 

Další fotografie naleznete zde ve fotogalerii.

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 06. 11. 2016 | celý článek

Novinky

Keramika pro školky

  V prvním listopadovém týdnu opět navštívily naši keramickou dílnu děti z MŠ  Štěpánka. Tentokrát s paní vychovatelkou K. Rejmanovou vytvářely malované zvonečky. Děkujeme jim za návštěvu a těšíme se na další tvoření.

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 02. 11. 2016 | celý článek

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl