|0-15|15-25|
Aktuální informace pro rodiče

Třídní schůzky pro 9. ročník - volba povolání

V pondělí 13. října 2014 se od 16,00 v učebně přírodopisu konají informativní třídní schůzky pro rodiče žáků 9. ročníku ohledně přijímacího řízení na střední školy.

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 24. 09. 2014 | celý článek

Aktuální informace pro rodiče

Organizace školního roku 2014/2015

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2014. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna 2015. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015.

Vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2014/2015 bude rozdáno 29. ledna 2015.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou od 9. února do 15. února 2015.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015.

Školní rok 2014/2015 bude ukončen v pátek 26. června 2015. Na dny 29.6. a 30.6. 2015 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno.

Hlavní prázdniny budou trvat  do pondělí 31. srpna 2015. Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015.

  

Plán pedagogických rad ZŠ Dr. E. Beneše: 16. 9. 2014; 18. 11. 2014; 26. 1. 2015;   14. 4. 2015; 18. 6. 2014

Plán celoškolních třídních schůzek: 25. 11. 2014; 21. 4. 2015

 

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 16. 09. 2014 | celý článek

Aktuální informace pro rodiče

Zájezd do Německa

Odjezd do Německa v pondělí 19.5.2014.

Sraz před školou v 7,00, odjezd v 7,15.

 

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 16. 05. 2014 | celý článek

Aktuální informace pro rodiče

Ředitelské volno

Ředitelka školy v souladu se zákonem 561/2004, § 24, odst. 2 vyhlašuje z provozních důvodů volno ředitele školy ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2014 (pátek). V těchto dnech bude uzavřena i školní družina.

 Děkujeme za pochopení.

Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 25. 04. 2014 | celý článek

Aktuální informace pro rodiče

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

třídní schůzky se konají ve úterý 22. dubna 2014 jak pro první tak pro druhý stupeň.

1. stupeň od 16 00, 2. stupeň od 16 30 hodin.

Čas třídních schůzek sdělí třídní učitel v žákovské knížce.

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 31. 03. 2014 | celý článek

Aktuální informace pro rodiče

Vydávání zápisových lístků na střední školy

 Ředitelka školy Mgr. Brigita Šulcová, bude vydávat zápisové lístky rodičům žáků 9. ročníku a žáků, kteří se hlásí na víceletá gymnázia, v následujících termínech:

Po 17. 2. 2014  14 - 16 h.

Po 24. 2. 2014  dopoledne  9 – 11 h.     odpoledne  14 – 17 h

V pozdějších dnech lze zápisové lístky vyzvednout po předchozí dohodě na sekretariátu školy.                                                                                                                                                                                 

Mgr. Brigita Šulcová

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 05. 02. 2014 | celý článek

Aktuální informace pro rodiče

Zápis dětí do 1. tříd

 Zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2014/2015 se bude konat v následujících termínech:

14.2.2014    od 14,00 do 17,00

15.2.2014    od 9,00 do 12,00

купить косметику оптом
Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 10. 11. 2013 | celý článek

Aktuální informace pro rodiče

TŘÍDNÍ SCHŮZKY - 9. ROČNÍK

DNE 8. 10. 2013 SE KONAJÍ  INFORMATIVNÍ  TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE 9. ROČNÍKŮ – VOLBA POVOLÁNÍ. ZAČÁTEK V 16. 30 HOD.  V UČEBNĚ PŘÍRODOPISU.

 

Informační e-mail Autor: Jitka Kendíková | Vydáno dne 04. 10. 2013 | celý článek

Aktuální informace pro rodiče

Zápis dětí do 1. tříd k zákl. vzdělávání - aktualizováno

 
Zápis dětí do 1. tříd k základnímu vzdělávání
v termínu 8. - 9. a 21. února 2013
 
Rozhodnutí o přijetí:
 

Informační e-mail Autor: Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka ZŠ | Vydáno dne 25. 02. 2013

Aktuální informace pro rodiče

Informace ohledně přijímacího řízení na střední školy

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás informovat ohledně přijímacího řízení na střední školy. Podmínky přijímacího řízení se uvedením nového školského zákona do praxe změnily.
Podle zákona č. 472/2011 Sb., platného od 1. 1. 2012 může Vaše dítě podat pouze dvě přihlášky na střední školy.
 
První týden v únoru doručíte výchovnému poradci školy lístek se jménem a se školami a obory, které chce Vaše dítě studovat. Naše škola Vám přihlášky vyplní a doručí zpět. Podle vyhlášky nezasílá naše škola přihlášky na stření školy, ale tento úkol bude na Vás.
Do 15. března musíte přihlášky zaslat na příslušné střední školy.
Součástí přihlášky, již není výstupní hodnocení, ale je možné přiložit doklady o odborných
a sportovních soutěží, pokud to určí ředitel střední školy jako kritérium přijímacího řízení. Ředitel střední školy vypíše termín a podmínky prvního kola přijímacího řízení do 31. 1. 2013 a to na veřejně přístupném místě školy a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup (internet).

Přijímací řízení se bude v tomto školním roce konat v termínu 22. 4. - 30. 4. 2013.

Informační e-mail Autor: Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka ZŠ | Vydáno dne 23. 01. 2013 | celý článek

|0-15|15-25|

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl